O kongresie

V KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

 

IFS Office Central & Eastern Europe zaprasza Państwa na

V JUBILEUSZOWĄ EDYCJĘ KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI  w dniu

6 listopada 2018 r.

w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Tematem przewodnim będzie jakość i bezpieczeństwo żywności.

W ramach wydarzenia odbędzie się również wystawa produktów innowacyjnych.

Zainteresowanych Sponsorów, Wystawców i Partnerów zapraszamy do kontaktu :

Aleksandra Tokarz
 telefon: +48 722 222 928
e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com
Marek Marzec
 telefon: +48 601 957 701
e-mail: marzec@ifs-certification.com

 

Szanowni Państwo,

Zbliża się jubileuszowa piąta edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności, zaplanowanego w tym roku na 6 listopada. Tradycyjnie już Kongres organizowany jest przez biuro CEE International Food Standard – IFS przy pomocy i współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i CSCMP Poland.

Program Kongresu odzwierciedla potrzebę integralnego podejścia do bezpieczeństwa żywności, czyli wskazujące na ścisłe, nierozerwalne powiązanie wszystkich etapów i uwarunkowań łańcuchów technologicznych, logistycznych i funkcjonalnych. Zgranie tych elementów, właściwy nadzór nad żywnością oraz dochowanie wierności tradycjom i kulturze produktów żywnościowych kreuje jej jakość.

Aby sprostać różnorodnym wyzwaniom, jakie stoją przed nami, jednostronne podejście skoncentrowane na klasycznych badaniach nie jest już wystarczające. Wymagane jest podejście multidyscyplinarne, łączące kwestie ekonomiczne, społeczne i prawne, a także dyscypliny nauk technicznych, środowiskowych i przyrodniczych.


Kogo spotkają Państwo na Kongresie?

Przedstawicieli producentów surowców dla przemysłu przetwórczego, przetwórców, banki, handlowców (firmy handlowe, eksporterzy, sieci handlowe, dystrybutorzy), dyrektorów eksportu, dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe prowadzonego biznesu, firmy logistyczne, przedstawicieli służb nadzoru rynku, jednostki certyfikujące, konsultantów, firmy ubezpieczeniowe, przedstawicieli nauki.

IFS (International Featured Standards) to grupa standardów opracowywana przez specjalistów z różnych krajów. Najważniejszym standardem IFS w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności jest IFS Food 6 dedykowany firmom przetwórstwa spożywczego. Został uznany przez GFSI. Uzyskanie certyfikatów IFS wymagane jest przez wiele wiodących sieci handlowych w Europie oraz importerów będących dostawcami nowoczesnego handlu hurtowego i detalicznego.
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) jest niezależną organizacją skupiającą ekspertów z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw działającą od ponad 50 lat. Ma siedzibę w USA, jest również obecna na wszystkich kontynentach (w ponad 70 krajach) i ma przedstawicielstwa na całym świecie. Działalność organizacji poświęcona jest promowaniu i upowszechnianiu badań i wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. CSCMP ma ponad 9 000 członków i jest pierwszą i największą światową organizacją skupiającą profesjonalistów z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki. SGGW współpracuje z około 275 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Umożliwia to pracownikom i studentom liczne wyjazdy do uczelni partnerskich na staże lub studia.

Program

 

 

Kongres dla uczestników ma następujący przebieg:

– każdy uczestnik rejestrując się, jest uczestnikiem sesji „I Sesja Plenarna – Audytorium” (08:30 – 11:00) oraz „II Sesja Plenarna – Audytorium” (16:45 – 17:30).
– uczestnik w trakcie trwania Blok sesji A (11:30 – 13:25) oraz Blok sesji B (14:30 – 16:30) ma możliwość uczestnictwa w innych grupach tematycznych niż te odbywające się jako Sesje Plenarne.
– kliknij na interesującą Ciebie grupę tematyczną aby uzyskać więcej szczegółów.

V KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 2018
2018-11-06
Sala Pomnikowa
Sala BA SAMIM
Sala B
Sala A
Konferencja-2018
Audytorium
Sala Pomnikowa
Sala BA SAMIM
Sala B
Sala A
Konferencja-2018
Audytorium
08:30 - 11:00
I Sesja Plenarna – Audytorium Prowadzenie: Marek Marzec Director of the IFS Office Central & Eastern Europe

Sesja ta dostępna jest dla wszystkich uczestników.

 

08:30 – 09:15
Rejestracja uczestników.
09:15 – 09:25
Otwarcie Kongresu.
09:25 – 09:45
Bezpieczeństwo Żywności w STULECIE NIEPODLEGŁEJ
09:45 – 10:05
Projekt Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia przy SGGW w Warszawie.
10:05 – 10:25
EIT Food- Unijny Program prac nad innowacjami w żywności
10:25 – 10:40
Short Supply Chain Knowledge and Innovation Network – an Horizon 2020 Project
10:40 – 11:00
Jak standard IFS pomaga w rozwoju ponad 22 tys. firm w 104 krajach ?
11:00 - 11:30
Przerwa Kawowa
11:30 - 13:25
IA Sesja Plenarna (kontynuacja) – Audytorium Prowadzenie: Janusz Olejnik, Dyrektor Generalny Merieux NutriSciences Polska

Sesja ta dostępna jest dla wszystkich uczestników, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny w godzinach 11:30 – 13:25.

 

11:30 – 12:15
Panel dyskusyjny ” Rola systemów zapewnienia jakości w budowaniu wartości marki”
12:15 – 12:45
Najnowszy stan techniki w zakresie wykrywania zafałszowań żywnosci
12:45 – 13:05
Zarządzanie alergenami – narzędzia i wskazówki. Barbara Robak -Ekspert i trener TÜV SÜD MS
13:05 – 13:25
Substancje bioaktywne w żywności. dr Anna Michalska, Eurofins Polska Sp.z o.o.
11:30 - 13:25
Sesja IIA – Produkcja Pierwotna – Sala BESAMIM Prowadzenie: Barbara Wojciechowska- Cedrob SA

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 11:30 – 13:25.

 

11:30 – 11:50
Problematyka zapewnienia właściwego statusu fitosanitarnego w imporcie i eksporcie owoców i warzyw
11:50 – 12:10
Problemy bezpieczeństwa żywności w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego

 

12:10 – 12:45
Inspekcja X-Ray w przemyśle spożywczym – minimalizacja ryzyka wystąpienia ciał obcych oraz zapewnienie bezpieczeństwa produktów.

 

12:45 – 13:05
Znaczenie dobrowolnych systemów zapewnienia jakości produkcji na przykładzie systemu certyfikacji QMP (Quality Meat Program) dla bydła
13:05 – 13:25
Znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa pasz dla zwierząt gospodarskich i produkcji żywności.
11:30 - 13:25
Sesja IIIA – Certyfikacja – Sala B Prowadzenie: Beata Studzińska-Marciniak, BSM Quality

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 11:30 – 13:25.

 

11:30 – 12:00
Warsztaty:
Analiza ryzyka pod kątem zafałszowań żywności w aspekcie IFS Food v 6.1.

12:00 – 12:15
Pest control- Zabezpieczenie zakładów przetwórstwa spożywczego zgodnie z wymgami IFS.
12:15 – 12:45
Nowości w IFS.
12:45 – 13:05
Interpretacja wymagań 10 KO wg 6 wersji IFS Food. Prawidłowe przygotowanie się do procesu certyfikacji.
13:05 – 13:25
Programy certyfikacji IFS jako narzędzie wspierające cały łańcuch spożywczy.
11:30 - 13:25
Sesja IV A – Logistyka i Łańcuchy Dostaw-Sala A Prowadzenie: prof. Arkadiusz Orłowski, Dziekan WZiIM, SGGW

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 11:30 – 13:25.

 

11:30 – 11:50
Łańcuch dostaw w bezpieczeństwie świeżej żywności.
11:50 – 12:10
Promowanie krótkich łańcuchów dostaw poprzez ustawodawstwo krajowe – przykład regionu Apulia.
Dr Vincenzo Colonna, Członek Rady Regionalnej, Region Apulia; Dr Leonardo DiGioia, University of Foggia.
12:10 – 12:30
Inwestycje, efektywność oraz zmiany techniczne jako elementy rozwoju łańcuchów żywnościowych.
12:30 – 12:45
Chłodniczy łańcuch dostaw jako czynnik rozwoju handlu morskiego towarami spożywczymi.
12:45 – 13:05
Warsztat: ”Practical implementation of EU Food legislation for small holdings – The Austrian example”
13:05 – 13:25
Warsztat: ”Praktyczne wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie żywności dla małych gospodarstw-przykład z Polski.
11:30 - 13:25
Sesja VA – Dietetyka – Sala Pomnikowa Prowadzenie: Marta Pawłowska MBA Pełnomocnik Dyrektora IŻiŻ ds. Komunikacji

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 11:30 – 13:25.

 

11:30 – 12:10
Panel dyskusyjny: „Podążanie za nowymi potrzebami polskich konsumentów, problemy sprzedaży produktów prozdrowotnych w placówkach handlowych”.
12:10 – 12:30
Czy dietę DASH możemy nazwać zdrową dietą cud? Czy moda na dietę DASH jest szansą dla konsumentów i producentów? Aleksandra Cichocka, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
12:30 – 12:45
Dietetyk jako najbardziej wymagający klient branży spożywczej, czyli o tym jak dietetycy widzą produkty spożywcze i jak najskuteczniej dotrzeć do tej grupy odbiorców ze swoją ofertą.
12:45 – 13:05
Jestem na zakupach. Jak wybierać odpowiednie do stanu zdrowia produkty żywnościowe?
13:05 – 13:25
Wszechobecna jakość.
13:25 - 14:25
Lunch – Networking
14:30 - 16:30
IB Sesja Plenarna (kontynuacja) – Audytorium Prowadzenie: Andrzej Faliński-Prezes Stowarzyszenia Dialogu Gospodarczego

Sesja ta dostępna jest dla wszystkich uczestników, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny w godzinach 14:30 – 16:30.

 

14:30 – 14:50
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności wynikające z obecności Listeria monocytogenes. Fakty i mity.
14:50 – 15:10
Taniej wychodzi drogo. Optymalizacja higieny na podstawie rozwiązań CID LINES.
15:10 – 15:55
Panel dyskusyjny: „Bezpieczeństwo finansowe w prowadzeniu biznesu”.
15:55 – 16:10
Bank jako partner firmy rodzinnej.
16:10 – 16:30
Jak wzajemnie można sobie pomagać w biznesie-mentor w Early Warning Europe. Polacy o Firmach Rodzinnych.
14:30 - 16:30
Sesja IIB – Produkcja Pierwotna – Sala BESAMIM Prowadzenie: Adriana Rudnicka,Dyrektor Zarządzający EWABIS Sp.z o.o./Monika Pluta,Dyrektor Handlowy EWABIS Sp.z o.o.

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 14:30 – 16:30.

 

14:30 – 15:15
Panel dyskusyjny ” Główne obszary ryzyka: pozostałości pestycydów, choroby odzwierzęce, spełnienie wymogów ORGANIC, HALAL i KOSHER”.
15:15 – 15:35
Zdrowie, bezpieczeństwo, biznes. Środki ochrony roślin a wyzwania zrównoważonego rolnictwa.
15:35 – 15:55
Znaczenie badań laboratoryjnych w zapewnieniu jakości produktów świeżych.
15:55 – 16:10
Fruit Quality Contract – produkcja jabłek na wymagające rynki.
16:10 – 16:30
Dobrowolne standardy zapewnienia jakości: znaczenie standardu GLOBAL G.A.P. w eksporcie.
14:30 - 16:30
Sesja IIIB – Opakowania – Sala B Prowadzenie: Jan Gicewicz, Amcor Flexibles Europe, Middle East and Africa

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 14:30 – 16:30.

 

14:30 – 14:50
Wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym.
14:50 – 15:10
“Ekonomia obiegu zamkniętego (circular economy) w branży opakowań elastycznych (flexible packaging)”
15:10 – 15:30
Trendy i wyzwania w produkcji opakowań elastycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju.
15:30 – 15:50
Folie tworzywowe.
15:50 – 16:10
„Jak wydrukować bezpieczne opakowanie na żywność -wszystko, co wiemy o migracji”.
16:10 – 16:30
Dobór opakowań z perspektywy oczekiwań konsumenta, handlu i transportu.
14:30 - 16:30
Sesja IVB – Logistyka i Łańcuchy Dostaw- Sala A Prowadzenie: prof. Sebastian Jarzębowski, SGGW

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 14:30 – 16:30.

 

14:30 -14:50
Opakowania i etykietowanie żywności – krajowe i międzynarodowe uwarunkowania prawne.
.
14:50 – 15:10
Nowe trendy i wyzwania organizacyjne w transporcie międzynarodowym.
15:10 – 15:30
Standaryzacja procesów magazynowania i transportu na przykładzie wymagań Standardu IFS Logistics.
15:30 – 15:45
Innowacyjne rozwiązania w znakowaniu produktów.
15:45 – 16:00
Sprawdzony sposób na bezpieczeństwo i markę – skuteczne wycofanie produktu z rynku.
16:00 – 16:30
Panel dyskusyjny” Innowacje i wyzwania w łańcuchach dostaw-uwarunkowania prawne”.
14:30 - 16:30
Sesja VB – Nowości Technologiczne – Sala Pomnikowa Prowadzenie: Beata Studzińska- Marciniak BSM Quality

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 14:30 – 16:30.

14:30 – 14:45
Na tropie nowych inspiracji branży napojowej.
14:45 – 15:00
Nowe technologie jako wsparcie procesów sprzedaży produktów świeżych.
15:00 – 15:15
Ekstrakty botaniczne w projektowaniu produktów z czystą etykietą
15:15 – 15:30
Kodeks Dobrego Piwa
15:30 – 15:45
Propozycja wykorzystania makuchów jako surowca odpadowego wzbogacającego żywność w związki bioaktywne na przykładzie przekąsek.
15:45 – 16:00
Kontrola jakości 100% masy przejściowej żywności w zakładach produkcyjnych z wykorzystaniem metody HSI.
16:00 – 16:15
Ostatnie możliwości dotacji na innowacje – DOTACJE W PRAKTYCE
16:15 – 16:30
Zdrowe plecy, płaski brzuch
16:30 - 16:45
Przerwa
16:45 - 17:30
II Sesja Plenarna – Audytorium Prowadzenie: Marek Marzec,Director of the IFS Office Central & Eastern Europe

Sesja ta dostępna jest dla wszystkich uczestników.

 

16:45 – 17:15
Polska wódka w historii i kulturze-Andrzej Szumowski, Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka
17:15 – 17:30
PODSUMOWANIE KONGRESU. Marek Marzec, Director of the IFS Office Central & Eastern Europe
17:30 - 00:00
Gala Jubileuszowa

 

17:30 -18:00
GALA JUBILEUSZOWA z okazji 30-lecia PPH EWA-BIS Sp. z o.o. oraz 10 – lecia LOGOPAK EAST Sp. z o.o.
18:00 -19:00
KONCERT Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI im. Zofii Solarzowej poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez POLSKĘ.
19:15 -00:00
Uroczysta kolacja
Select date to see events.

Wystawa innowacyjnych produktów, usług i Polskie Targi Koszernej Żywności

Wystawcy:

W ramach wydarzeń towarzyszących Kongresowi w Foyer Centrum Konferencyjnego odbędzie się wystawa innowacyjnych technologii, produktów, opakowań i rozwiązań logistycznych. Celem wystawy jest zapoznanie uczestników Kongresu z osiągnięciami poszczególnych wystawców. Uczestnikami Kongresu będą m.in. przedstawiciele prasy fachowej, przedstawiciele producentów produktów spożywczych, sieci handlowych, firm handlowych i logistycznych, którzy mogą być zainteresowani zakupem produktów prezentowanych na wystawie.

Dlatego, zachęcamy również Państwa do wzięcia udziału w wystawie i wypromowania swoich produktów!

Więcej informacji:

Julia Ryks

e-mail: julia.ryks@ewabis.com.pl

 tel.: +48 603 744 199

Aleksandra Tokarz

e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com

tel.: +48 722 222 928

  

Kosher Expo Poland – pierwsze Polskie Targi Koszernej Żywności. KosherPL ( projekt Fundacji Jewrnalism) wraz z IFS Central & Eastern Europe Office pragną zaprosić polskich producentów produktów żywnościowym posiadających certyfikat koszerności lub tych, którzy o taki certyfikat chcą się ubiegać, na pierwsze w Polskie Targi Koszernej Żywności , które odbędą się przy Kongresie Bezpieczeństwa Żywności w dniu 6 listopada 2018 roku w Muzeum Polin.

Projekt KosherPL proponuje Państwu rozwiązania w zakresie:

 • uzyskania certyfikatu koszerności,
 • eksportu polskich produktów z certyfikatem za granicę,
 • promocji produktów polskich producentów i zmaksymalizowania zysków z faktu posiadania certyfikatu.

Fundacja Jewrnalism przy tym projekcie współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, biuro w Tel Avivie jak również z międzynarodowymi, uznanymi organizacjami wydającymi certyfikaty koszerności. Zależy nam, by pozyskanie certyfikatu było łatwe, transparentne, jak również, by każdy producent polskich produktów uzyskał wsparcie polskiego rządu i Fundacji Jewrnalism przy eksporcie produktów za granicę (Izrael, Ameryka Płn.) jak i ich promocji na określonych rynkach.
Polskie Targi Koszernej Żywności to pierwszy krok tak projektu KosherPL jak i polskich producentów do podboju zagranicznego koszernego rynku.
15.07.2018 rusza rejestracja na jednodniowe KosherShowPL
Zdobądź swoje stanowisko jak i Pakiet KosherShowPL już dziś!
W związku z ograniczoną liczbą miejsc w tym roku nie czekaj do ostatniej chwili.
Pakiet KosherShowPL obejmuje:

 • Stoisko,
 • Wymienienie nazwy firmy na łamach promocyjnych materiałów,
 • Umieszczenie logotypu na stronie Polskie Targi Koszernej Żywności,
 • Udział w pierwszym zamkniętym spotkaniu Kosher Business Club ( podczas Targów odbędzie się zamknięte spotkanie dla zaproszonych gości z partnerami ze świata polityki, biznesu czy dyplomacji wspierających inicjatywę pierwszych w Polsce Targów Koszernej Żywności)

 • Cena Pakietu 2000zł + vat
 • Promocja Early Bird do 15.08.2018 1700 zł + VAT
KosherPL

e-mail: biuro@jewrnalismfoundation.org

 tel.: +48 510 061 965

Podczas targów odbędzie się specjalna sesja zamknięta dla firm zainteresowanych tematem koszerności
Poruszymy tematy takie jak:
certyfikaty koszerności- czym to się je
certyfikaty jako wartość dodana produktu- Fundacja Teraz Polska
eksport z izraelską linią lotniczą El-AL
umowy i kontakt z izraelskim klientem- Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza
inauguracja Kosher Business Club i poczestunek w stylu żydowskim

6 Listopad
Klubokawiarnia Muzeum Polin
16:00-17:30
Zapraszamy serdecznie po uprzedniej rejestracji https://www.ptkz.pl/rejestracja

Prelegenci

Stephan Tromp
IFS Managing Director
Stephan Tromp is deputy Chief Executive Director of HDE, the German Retail Association, and at the same time Managing Director of that association’s subsidiary HDE Trade Services GmbH as well as the managing director of the IFS Management GmbH. One of the main focuses of his activities is the establishing and management of service projects. For example, since 2002 he has established the auditing standard IFS (www.ifs-certification.com), which is used by companies from trade and industry world-wide for the assessment of their food suppliers. He has developed the International Featured Standards (IFS) to an internationally recognised and deployed auditing standard for supplier assessment in the realm of trade and industry. Stephan Tromp has an economics diploma, acquired from the Fachhochschule für Wirtschaft, Berlin (Berlin School of Economics). His native language is German, and he is also fluent in English and Dutch.
Marek Marzec
IFS CEE

Marek Marzec jest absolwentem warszawskiej Akademii Rolniczej SGGW - Wydziału Technologii Żywności w 1975 roku,  Pierwsze 15 lat pracował w polskim przemyśle spożywczym. Zaczynał jako inżynier produkcji w zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw a następnie ze szczebla Zjednoczenia  jako inspektor Produkcji  koordynował rozwój nowych produktów w 22 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w całej Polsce. Następne 13 lat kontynuował karierę zawodową w Rolniczej Spółdzielni jako kierownik produkcji, Członek Zarządu oraz Prezes Zarządu (10 lat). W 1993 roku rozpoczął pracę w dużej międzynarodowej Firmie METRO Group. Na początku jako Kupiec produktów spożywczych, a później awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Sprzedaży Makro Cash and Carry Polska. W 1998 roku po roku szkolenia w Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii i USA został odpowiedzialny za pierwszy projekt w Polsce prywatnych marek a następnie  koordynował rozwój produktów private label żywnościowych i nieżywnościowych w Metro Group International, Makro Czechy, Metro Węgry ,Rumunia, Bułgaria i Turcja. Równolegle pracował  jako członek międzynarodowego zespołu przygotowującego nowe inwestycje  METRO Group w Rosji, na Ukrainie i w Chorwacji. W 2001 roku awansował na stanowisko  Szefa Zapewnienia Jakości  CEE z obowiązkiem: Koordynacji zapewniania jakości w Metro Group: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Serbia, Chorwacja , Ukraina i Rosja. Wspierania rozwoju Private Label  i Zakupów Międzynarodowych. Od 2003roku był Przedstawicielem Metro w Globalgap i IFS. W 2010 roku rozpoczął pracę jako niezależny konsultant w dziedzinie rozwoju biznesu w zakresie działalności eksportowo-importowej oraz handlu detalicznego. Na stałe współpracuje z  IFS . Ponad 25 lat pełnił okresowo  funkcje w Zarządach,  w kilku firmach (EWA-BIS Group) działającej w różnych dziedzinach biznesu w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Niemczech i Kanadzie. Pan Marek Marzec napisał wiele artykułów w czasopismach specjalistycznych. Dał wiele wykładów na międzynarodowych konferencjach w Warszawie, Paryżu , Berlinie, Dusseldorfie, Londynie, Madrycie, Sofii,Zagrzebiu,Belgradzie, Bukareszcie, Pradze, Budapeszcie, Kijowie, Tbilisi, Baku, Moskwie, Toronto i Chicago.

Andrzej Szumowski
Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka
Andrzej Szumowski swoją 25-letnią karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1994 r. objął funkcję Pełnomocnika Zarządu Agros Holding S.A. W 1997 r. został mianowany Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W roku 1998 był doradcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Do 2001 r. sprawował również funkcję Doradcy Prezesa spółek Polkomtel S.A. oraz Agros Holding S.A. W 2001 r. Andrzej Szumowski objął stanowisko Dyrektora Komunikacji, a później Dyrektora Public Affairs w Agros Holding S.A. W latach 2002 – 2005 był Doradcą Ministra Spraw Zagranicznych. W roku 2003 został powołany na Wiceprezesa Zarządu Wyborowa S.A. Obecnie pełni również funkcję Rzecznika Prasowego Spółki oraz Dyrektora External Affairs. Andrzej Szumowski jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka od momentu założenia Stowarzyszenia w 2006 r. oraz Przewodniczącym Rady Głównej Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”. Andrzej Szumowski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Nevin Rühle
IFS Director Business Development
Nevin Rühle - IFS Director Business Development - holds a master in food technology and business administration - has more than 10 years of professional experience in different fields in the international food industry - is active since 2013 in the IFS Management GmbH head office in Berlin/Germany
Janusz Olejnik
Dyrektor Genaralny Merieux NutriSciences Polska
Janusz Olejnik- absolwent ART Olsztyn ( Akademia Rolniczo Techniczna ) obecnie Uniwersytet Warmińsko Mazurski (UWM), studia ukończył z wyróżnieniem w 1992 z tytułem Magistra Inżyniera Technologii Żywności o specjalizacji Technologia Mleczarska. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, wydziału Zarządzania i Marketingu o kierunku Zarządzanie i Marketing. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej programu Master of Business Administration, Business management  - European Academy of Management Skills. Od 2001 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego firmy Silliker Polska Sp. z o.o. należącej do globalnej marki Merieux Nutrisciences specjalizującej się badaniach i usługach z zakresu jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych oraz pokrewnych dziedzinach, w tym opakowaniach. Od maja 2018 roku powołany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr. 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, dodatkowo jest aktywnym członkiem komitetu technicznego PKN, PKN KT35 (Mleka i Przetworów Mlecznych), autorem wielu artykułów, organizatorem i prelegentem na wielu konferencjach branżowych.
Andrzej Gantner
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Dyrektor Generalny i członek Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, członek Zarządu „Food for Future”, członek Komitetu ds. Żywności Polskiej Akademii Nauk. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego - Food Drink Europe. Redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, Przewodniczący Zespołu doradców i pracodawców przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.
lek. wet. Antoni Gibowicz
Pełnomocnik Zarządu do spraw Systemu Zapewnienia Jakości- "Sokołów" SA

Antoni Gibowicz Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ w Sokołów S.A. Lekarz weterynarii. Specjalista z Zakresu Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Od 25 lat pracuje w zakładach mięsnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem produktów. Od 13 lat jako Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ w Sokołów S.A. koordynuje i zarządza i funkcjonującymi systemami jakości w 7 zakładach należących do SOKOŁOWA S.A.

Rafał Pietrasik
Bureau Veritas Polska Sp.z o.o.
Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Audytor i trener Bureau Veritas Polska w sektorze spożywczym od 2003 roku. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności; w tym standardów: IFS, BRC, HACCP oraz ISO 22000. Uprawniony przez IRCA trener szkolący z zakresu: Audytor Wiodący ISO 22000.
Kamil Jeziorek
Syngenta Polska
Kamil Jeziorek Doktor nauk rolniczych, absolwent SGGW w Warszawie. Uczestnik licznych konferencji naukowych, w tym w szczególności o tematyce jakości pozbiorczej owoców i agrotechniki sadowniczej. Współwykonawca krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, wykładowca. Obecnie pracuje w Field Expert Crop Protection w Syngenta. Kamil Jeziorek jest także koordynatorem projektu Fruit Quality Contract w Polsce oraz doświadczeń polowych dotyczących ochrony roślin sadowniczych i warzywniczych.
dr Paweł Jurowczyk
Fresh Profit Sp. z o.o.
Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 12 letnie doświadczenie w badaniach i analizach rynku. Jest ekspertem analizy zachowań konsumenckich i analizy miejsc sprzedaży z wykorzystaniem techniki NPVO. Prowadzi kompleksowe projekty badawcze w kraju i za granicą. Współpracuje z liderami branży FMCG oraz wiodącymi sieciami handlowymi. Jest prelegentem wykładów gościnnych i na konferencjach naukowych m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Max Uusitalo
Mekitec
Urodzony w 1989 roku, obywatel Finlandii. Ukończył Aalto University Business School w Helsinkach. Wcześniej pracowal w firmie konsultingowej, obecnie zajmuje stanowisko Business Development Manager w Mekitec  Group, w której jest odpowiedzialny za: prowadzenie działalności Mekitec w Europie oraz za zwiększenie sprzedaży na istniejących rynkach i rozpoczęcie działalności na nowych. Celem długoterminowym jest uczynienie z Mekitec firmy wiodącej w zakresie żywności pakowanej na świecie.
Sebastian Bownik
Logopak East Sp. z o.o.
Sebastian Bownik jest dyrektorem Techniczno-handlowym w firmie Logopak East Sp.z o.o. i jest odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy. Posiada 15 lat doświadczenia w branży znakowania etykietami samoprzylepnymi. 300 zrealizowanych projektów i ponad 1000 zainstalowanych maszyn na terenie Polski, Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy oraz Rumunii. Student Psychologii Biznesu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zainteresowania: rozwój osobisty, sport, permakultura, stolarstwo.
Beata Studzińska-Marciniak
BSM Quality
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2001 roku. Po 9 latach pracy w branży spożywczej na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością, postanowiła spróbować sił jako audytor dostawców sieci TESCO. Równocześnie pełniąc funkcję wsparcia technicznego jako Technical Manager w standardach IFS i BRC w jednostce certyfikującej rozwijała wiedzę procesu certyfikacji. Promocja na stanowisko Global Technical Managera dla audytorów TESCO jako osoby odpowiedzialnej za wiedzę i rozwój audytorów dostawców TESCO, otworzyła jej drogę do współpracy z różnymi osobowościami, przy jednoczesnym poznaniu standardów wielu zakładów spożywczych na całym świecie. Obecnie jako właściciel BSM Quality oferuje kompleksową obsługę we wdrażaniu i nadzorowaniu standardów bezpieczeństwa żywności: HACCP, ISO 9001, BRC,IFS,TESCO, jak również pomoc w audytach wstępnych oraz szkoleniu kadry w zakresie standardów zarządzania jakością. Współpracuje również jako podwykonawca dla dwóch jednostek certyfikujących : SAI Global oraz NSF w zakresie weryfikacji dokumentacji po audycie certyfikującym IFS i BRC
Jolanta Cymborska
Sokołów S.A.
Key Account Manager ds. Wędlin w firmie SOKOŁÓW S.A., jednego z największych producentów mięsa i wędlin na rynku polskim. Posiada 14-letnie doświadczenie w handlu, z firmą SOKOŁÓW S.A. związana od 2007 r. Jest odpowiedzialna za bieżącą współpracę z Klientami kanału nowoczesnego, a w szczególności za sprzedaż do sieci super i hipermarketów wyrobów firmy (produkty przetworzone: wędliny, konserwy, dania gotowe).
Maciej Majewski
FreshMazovia
Maciej Majewski - Absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie (1999-2004). Od zawsze związany z produkcja jabłek, jako syn sadownika, założyciel i wspólnik FreshMazovia. Trener i doradca w zakresie bezpieczeństwa żywności. Uczestnik i wykładowca podczas wielu konferencji z tematyki produkcji rolniczej, ochrony roślin, innowacji oraz bezpieczeństwa żywności. Uczestniczę również w takich międzynarodowych organizacjach jak GLOBALGAP, Education and Qualifications Alliance i GIQS oraz krajowych Stowarzyszenie Polska Ekologia, Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. W dorobku posiadam wiele publikacji w czasopismach naukowych dotyczących systemów wiedzy rolniczej, Integrowanej Produkcji, systemu GlobalG.A.P. oraz innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności. Całą swoją wiedzę łączę dbając o rozwój produktu regionalnego „Jabłko Grójeckie” jak Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz miłośnik domowego wina i cydru.
Jean-Paul Duquet
Flexible Packaging Europe
Jean-Paul Duquet, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w firmie Flexible Packaging Europe. Jest specjalistą ds. Zrównoważonego rozwoju opakowań z dużym doświadczeniem w branży spożywczej i opakowaniowej. Z wykszałcenia jest inżynierem żywności oraz z uzupełniającym MBA. Swój profesionalizm zbudował na wiedzy naukowej i biznesowej, pracując: w eko-projektowaniu, ocenach środowiskowych, public affairs, komunikacji i strategiach marketingowych w międzynarodowych grupach takich jak: Bel, Novelis i Yoplait.
Jan Gicewicz
Amcor Flexibles EMEA
Jan Gicewicz posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży opakowań elastycznych. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmach Delpak i ErgPak. Od 2003r pracuje w Amcor Flexibles gdzie sprawował różne funkcje związane z rozwojem produktu. Obecnie jest menedżerem technicznym w departamencie zakupów folii tworzywowych w Amcor Flexibles EMEA.
Marta Pawłowska
Instytut Żywności i Żywienia
Marta Pawłowska MBA – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia ds. Komunikacji. Coach zdrowia rodziny, akredytowana w Izbie Coachingu, ekspert komunikacji społecznej, manager promocji zdrowia. Wykładowca Public Relations, prelegentka konferencji komunikacji zintegrowanej i rozwoju osobistego, gospodyni i konferansjer kongresów oraz paneli dyskusyjnych poświęconych problematyce społecznej i zdrowotnej. Felietonistka i blogerka, włada biegle 3 językami obcymi.
Mariusz Nagrocki
P.P.H. “Ewa-Bis” Sp. z o.o.
Mariusz Nagrocki- Specjalista z dziedziny soków i koncentratów, posiadający wieloletnie doświadczenie w imporcie i eksporcie napojów. Nadzorował produkcję aromatów o niskim i wysokim stężeniu alkoholu. Obecnie Sales Manager w Ewa Bis, współtwórca projektu „Fruktomania”, odpowiedzialny za budowę działu Beverage. Otwarty na wszelkie nowości technologiczne w branży sokowo-napojowej. Trendhunter szukający nowych inspiracji na rynku napojów.
Paweł Niemczuk
Główny Lekarz Weterynarii
Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, na której ukończył również studia podyplomowe z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Odbył też liczne kursy krajowe i zagraniczne, m.in. w Liverpoolu i Hanowerze oraz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Od 2000 roku pracował w gdańskim oddziale Inspekcji Weterynaryjnej, dochodząc do stanowiska Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego. 30 grudnia 2016 roku został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii.
Andrzej Chodkowski
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Andrzej Chodkowski, mgr inż. rolnictwa, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a także programu Management 2008, organizowanego przez ICAN Institute i Harvard Business Publishing. Ukończył kurs audytorów wiodących systemów zarządzania ISO. Od 15 lutego 2016 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W latach 1994 – 2007 pracował w administracji rządowej, przechodząc drogę od szeregowego urzędnika do podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był członkiem powołanej przez Premiera Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, a także sekretarzem Rady ds. Bezpieczeństwa Żywności. Od 2007 r. kierował spółkami w sektorze prywatnym, a w 2016 r. wrócił do służby publicznej. Jest członkiem rady naukowej Instytutu Ochrony Roślin, a także Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 10 lat w obszarze rolnictwa i bezpieczeństwa żywności. Uczestniczył w przeglądzie prawa dotyczącego ochrony roślin przed przystąpieniem Polski do UE, a następnie w dostosowywaniu i wdrażaniu przepisów wspólnotowych. Posiada wykształcenie i kompetencje w zakresie zarządzania projektami, zespołami pracowników i koordynacji zadań, również w środowisku międzynarodowym.
Izabela Palgan
IFS Technical Manager
Izabela Palgan jest absolwentką Uniwersytetu w Dublinie na Wydziale Nauk o Żywności ze specjalizacją bezpieczeństwo żywności. Posiada 10 letnie doświadczenie w branży spożywczej na stanowiskach technicznego menedżera w Irlandii, Anglii I Francji. Obecnie jest Menadżerem Technicznym w IFS Management GmbH z siedzibą w Paryżu, odpowiedzialna za międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności (IFS). Przez ostatnie 3 lata pracowała również jako menedżer techniczny GFSI (Global Food Safety Initiative)
Marcin Majewski
Dyrektor Makroregionu Korporacyjnego, PKO Bank Polski.
Zarządza sprzedażą w obszarze bankowości korporacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami korporacyjnymi. Ma szeroką wiedzę z zakresu bankowości, analizy ekonomiczno-finansowej oraz rynków kapitałowych. Jest ekspertem w dziedzinie strukturyzacji transakcji kredytowych oraz produktów bankowych szytych na miarę. Absolwent studiów MBA. Wizjoner, który wyznacza nowe kierunki i cele, a swoim zaangażowaniem i entuzjazmem inspiruje do działania innych.
Katarzyna Gierczak-Grupińska
Fundacja Firmy Rodzinne

Katarzyna Gierczak Grupińska - socjolog, MBA, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator w międzynarodowym programie New Leader Circle w ramach FBN International. Od 2011 roku założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne ffr.pl. W ramach Fundacji utworzyła w Polsce oddział FBN International. Członek założyciel IFR. Współwłaściciel rodzinnej firmy GELG gelg.pl, która zajmuje się wielkoseryjną obróbką metalu. Uparcie i wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych od 2006 roku. Po to aby na podstawie wspólnych doświadczeń i wiedzy praktycznej nie potykać się o te same kamienie i nie popełniać podobnych błędów tracąc najcenniejszy dla wszystkich czas. Promuje parasolową markę dla wszystkich firm rodzinnych „drzewko” Firma Rodzinna, która jest symbolem dumy rodzinnych przedsiębiorców w oparciu o wartości: tradycja, uczciwość, odpowiedzialność na pokolenia. Mama dwójki nastolatków, pasjonatka natury i podróży po świecie. Fundacja Firmy Rodzinne - organizacja społeczna,
która bezinteresownie wspiera firmy rodzinne, tworząc przestrzeń dla wymiany doświadczeń i integracji środowiska
Firm Rodzinnych. Co robi? Co tworzy? Buduje Markę Parasolową Drzewko dla Firm Rodzinnych www.drzewko.org (dołącz do ponad 700 firm budujących sieć relacji i aktywnie komunikujących swoją rodzinność!) Organizuje od 2008 roku Spotkania Mentoringowe w firmach rodzinnych. Tworzy i realizuje warsztaty i spotkania edukacyjne dla przedsiębiorców. Prowadzi ponadnarodowy projekt EU Early Warning Europe w Polsce, w którym odpowiada za przygotowanie i koordynację pracy Mentorów - dyskretna pomoc dla przedsiębiorców w kłopotach. Upowszechnia, kulturę pracy przyjazną zdrowiu i działaniom profilaktycznym - projekt Zdrowa Firma Rodzinna. Tworzy Raporty: Polacy o Firmach Rodzinnych
oraz Kompetencje Przyszłości w Firmach Rodzinnych. Buduje społeczność Firm Rodzinnych, którym zależy... „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.” Flora Edwards

Christian Jochum
Austriacka Izba Rolnictwa
Christian Jochum, urodzony w 1959 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie ekonomiki rolnictwa. Od 1997 r. pracuje w Austriackiej Izbie Rolnictwa, gdzie odpowiada za wszystkie aspekty łańcucha żywnościowego. Jego specjalnymi obszarami działalności są kwestie jakości żywności, promocji żywności i wszystkich aspektów dotyczących relacji między partnerami łańcucha żywnościowego. Jest także członkiem i przewodniczącym kilku europejskich organów i grup roboczych. Od czasu opublikowania przepisów prawa tzw. europejskiego pakietu higienicznego w 2004 r. opracował szereg wytycznych i podręczników dla małych przedsiębiorstw spożywczych celem praktycznego wdrożenia przepisów dotyczących żywności, przy wykorzystaniu maksymalnych możliwości elastyczności i uproszczenia. Oprócz aspektu prawnego opracował także krajowy system jakości dla bezpośrednich dostaw od sprzedawców produktów rolnych. Jest praktykiem w zakresie dotyczącym Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w ramach tego uczestniczył w różnych projektach innowacyjnych dotyczących krótkich łańcuchów żywnościowych.
dr Justyna Bylinowska
Redaktor naczelna portalu dla dietetyków- Dietetycy.org.pl
dr Justyna Bylinowska Wykładowca akademicki, szkoleniowiec i dziennikarz internetowy Twórca i redaktor naczelna największego portalu dla dietetyków w Polsce DIETETYCY.ORG.PL. Obroniła tytuł doktora nauk z zakresu technologii żywności i żywienia warszawskiej SGGW. Zawodowo związana z dydaktyką przedmiotów z zakresu żywienia na uczelniach wyższych. Poza dietetycy.org.pl publikowała w czasopismach branżowych (Food Forum, Współczesna Dietetyka), naukowych (Probl. Hig. i Epidemiol., Roczn. PZH) – udzielała wypowiedzi eksperckich dla czasopism, serwisów internetowych i telewizji (m.in. naTemat, TVP, Polsat, Aktywnie Bardzo, MagazynBieganie i inne).
Joanna Gałązka
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin - ogrodniczka i blogerka, doktor nauk rolniczych. Propaguje odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin, zrównoważone rolnictwo i kuchnię bezodpadową. Jej ulubione rośliny to te, które da się zjeść. Na swoim blogu namawia więc do jedzenia nie tylko ciekawych warzyw i owoców, ale też kwiatów, chwastów i drzew.
Aleksandra Mrowiec
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin - prawniczka i PR-owiec z 10-letnim doświadczeniem. W Stowarzyszeniu propaguje odpowiedzialne zakupy i stosowanie środków ochrony roślin wśród rolników. Współtworzy też kampanię "Pryskane? Nie szkodzi", dzięki której każdy z nas może poznawać: fakty dotyczące produkcji żywności od „pola do stołu”, tajniki świata roślin i szkodników, które konkurują z ludźmi o jedzenie. Koordynuje także ogólnopolski System Zbiórki Opakowań PSOR. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży z rodziną.
dr Jochen Schneider
ZELLER + GMELIN Sp. z o.o.
Patrząc wstecz na 30-letnie doświadczenie w branży utwardzania radiacyjnego Zeller + Gmelin jest obecnie firmą specjalistyczną w zakresie  farb drukarskich UV przeznaczonych do stosowania w materiałach mających kontakt z żywnością. Zeller + Gmelin została pierwszą firmą oferującą specjalnie opracowane rozwiązania atramentów do druku atramentowego o niskiej migracji UV do drukarek kubkowych, ma również doświadczenie w stosowaniu tuszy fleksograficznych i offsetowych o niskiej migracji przeznaczonych dla różnych podłoży. Gwarancja wysokiej jakości farb i bezpieczeństwa opakowań żywności jest jednym z głównych celów firmy. Temu celowi służy też centrum analityczne usług, które zostało utworzone w zakładzie produkcyjnym w Niemczech ponad 10 lat temu. W ramach działu badań i rozwoju dr Jochen Schneider jest ekspertem w zakresie regulacji i analiz firmy Zeller + Gmelin, która wspiera swoich klientów w zakresie zgodności.
Beata Biesiadecka
ZELLER + GMELIN Sp.z o.o.
Sales Manager w firmie Zeller+Gmelin, niemieckiego producenta farb drukarskich, przemysłowych środków smarnych oraz chemii dla lakierni. Od 15. lat zawodowo związana z branżą poligraficzną. Absolwentka Społecznej Akademii Nauk na kierunku Zarządzanie.
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski
Rektor SGGW
Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. dr hab. Wiesław Bielawski jest absolwentem Wydziału Rolniczego SGGW (1974 r.). Bezpośrednio po studiach został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 r. na podstawie pracy zatytułowanej „Drogi asymilacji prowadzące do powstania aminokwasów u siewek żyta”. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. W 1995 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGGW. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2002 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2008 r. Pełnione przez prof. W. Bielawskiego funkcje w uczelni to m.in.: prorektor ds. rozwoju (2008–2012), prorektor ds. rozwoju – I zastępca rektora (2012–2016) prodziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii ds. nauki (2002–2005) i ds. dydaktyki (1999–2003). Funkcje pełnione poza uczelnią to: rzecznik dyscyplinarny przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Komitetu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członek Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Konrad Bugiera
Fundacja Firmy Rodzinne

Konrad Bugiera Twórca i współautor cyklu raportów „Polacy o Firmach Rodzinnych“, który powstał na podstawie wniosków z warsztatu „Bolączki rm rodzinnych”, który przeprowadził dla największych polskich firm rodzinnych w 2014 roku w Muszynie. Z Fundacją Firmy Rodzinne współpracuje od samego początku jej działalności. W latach 2015-2016 pełnił funkcję jej rzecznika prasowego. Obecnie jest członkiem Rady Fundacji. Jest właścicielem niezależnego biura doradczego wyspecjalizowanego w dziedzinie komunikacji opartej o dane. Współpracuje z właścicielami firm, dyrektorami marketingu oraz zarządzającymi NGO i organizacjami zrzeszeniowymi. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych oraz wykładów z obszaru PR, raportowania oraz współpracy międzyorganizacyjnej w obrębie zrzeszeń gospodarczych.

Jerzy Wierzbicki
Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Jerzy Wierzbicki mgr. inżynier mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył studia doktoranckie na SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, jest w trakcie pisania pracy doktorskiej, Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca trzecią kadencję, Przewodniczący Grupy Scientific discussion group on eating quality w ramach UNECE Specialized Section on Standardization of Meat, Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny, członek Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie I kadencji. Inicjator prac i współautor systemu jakości mięsa wołowego Quality Meat Program – pierwszego w Polsce systemu zapewniania jakości w mięsie czerwonym wdrażanego z sukcesem. W latach 2006-2009 zaangażowany w procesie legislacyjnym ustawy o funduszach promocji produktów rolno spożywczych, nowatorskiej dla Polski. Inicjator i jeden z architektów porozumienia w branży – konsensusu zapewniającego rolnikom przewagę w zarządzaniu funduszami promocji i zapewniającego niezależność funduszu promocji wołowiny od funduszu promocji mięsa wieprzowego. Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego I i II kadencji. Inicjator i współautor sześcioletniego projektu badawczego o budżecie ponad 10 mln EUR. W Projekcie pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Projektu i Kierownika zadania badawczego. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych nt. rynku wołowiny, badań konsumenckich, systemów zapewniania jakości i standaryzacji. Jest inicjatorem i współautorem Strategii Rozwoju Sektora Wołowiny Polska Wołowina 2022, która została opracowana w gronie sześciu organizacji branżowych w konsultacji z MRiRW.
Klaudia Klimek
Dyrektor Fundacji Jewrnalism
Klaudia Klimek Od kilkunastu lat intensywnie angażuje się w pracę na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie. Założycielka Fundacji Jewrnalism. Przewodnicząca krakowskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Członek Israeli Jewish Congress i European Jewish Parliament. Od 6 lat pracuje dla sektora non-profit, od 3 lat dla biznesu a od 2 lat w branży politycznej.
Aleksandra Cichocka
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
Aleksandra Cichocka - absolwentka Akademii Rolniczej SGGW, Wydziału Technologii Żywności. Niemal całe życie zawodowe związana z Instytutem Żywności i Żywienia (IŻŻ) w Warszawie, gdzie pracuje nadal. Jako ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ zajmuje się wpływem odpowiedniego wyboru produktów spożywczych na nasze zdrowie. Popularyzuje wiedzę, jak zdrowe żywienie jest ważne w profilaktyce i leczeniu m.in. chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, cukrzycy typu 2. Prowadzi wykłady dla lekarzy, pacjentów, dietetyków, pielęgniarek, nauczycieli, studentów, na konferencjach prasowych. Wykładowca na Studiach Podyplomowych IŻŻ. Prezentowała kilkaset prac na konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. w Niemczech, Austrii, Grecji, we Francji, na Węgrzech), prowadziła wykład w USA (Decatur, Illinois) dla pracowników naukowych firmy ADM (Archer Daniels Midland Company), czołowego światowego producenta żywności. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych i ponad 300 popularno-naukowych z dziedziny żywności, żywienia, dietetyki i edukacji. Jej najnowsza książka wydana w 2018 roku „Dieta DASH w teorii i zastosowaniu” (wydawnictwo Medyk) już po kilku miesiącach osiągnęła duży sukces medialny i wydawniczy. Jest autorką także m.in. następujących książek „Praktyczny poradnik żywieniowy w odchudzaniu, profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych” (3 wydania), „Dieta w hipercholesterolemii”, wspólnie z prof. W.B. Szostakiem „Dieta śródziemnomorska w chorobach sercowo-naczyniowych i cukrzycy” (2 wydania). Jest współautorką m.in. następujących książek opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia pod. red. naukową prof. M. Jarosza „Normy żywienia dla populacji Polski” i „ Dietetyka – żywność, żywienie w prewencji i leczeniu”. Pasjonatka wypoczynku nad polskim morzem.
dr Fedele Colantuono
University of Foggia
Fedele Colantuono, ma 37 lat i jest kierownikiem projektu na Uniwersytecie Foggia - Wydziale Ekonomii (Foggia, Włochy) Obecnie zaangażowany w projekt H2020 "SKIN - Sieć wiedzy i innowacji w krótkim łańcuchu dostaw” Od kilku lat pracuje na University of Foggia, prowadząc działalność badawczą i zarządzającą projektami krajowymi i unijnymi związanymi z systemami rolno-spożywczymi.W 2009 roku został zatrudniony w firmie Chiquita Food Innovation (Holandia) w zespole ds. badań i rozwoju. Fedele Colantuono uzyskał tytuł doktora nauk o żywności i technologii na temat zarządzania innowacjami w systemie rolno-spożywczym regionu Morza Śródziemnego (University of Foggia).
Robert Wieprzkowicz-Rzewuski
Laboratorium Smaku & Zapachu
Ekspert w zakresie kreacji, aplikacji i ewaluacji aromatów spożywczych z wieloletnim doświadczeniem w branży aromatycznej/ FMCG/produkcji żywności. Specjalista w zakresie: oceny organoleptycznej i sensorycznej, rozwoju nowych produktów i tworzenia nowych receptur, badania potrzeb klientów i ich preferencji oraz wdrażania receptur do produkcji . Wraz z Marią Podwysocką prowadzi dystrybucję kilku butikowych firm aromatycznych z Francji i Wielkiej Brytanii.
Maria Podwysocka
S_GreenLeaf
Maria Podwysocka – S_GreenLeaf od kilkudziesięciu lat jest związana z dystrybucją aromatów spożywczych w Polsce. Wprowadzała do Polski słoweńską firmę Etol i przez wiele lat była jego szefową . Wprowadziła również firmę amerykańską firmę aromatyczną Sethnes_GreanLeaf . Wraz z Robertem Wieprzkowiczem prowadzi dystrybucję aromatów i ekstraktów botanicznych francuskich domów aromatycznych oraz Synergy UK.
Anna Michalska
Eurofins Polska Sp.z o.o.
Dr Anna Michalska jest absolwentką Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła 18 miesięczny staż podoktorski na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Valais - HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Tam też prowadziła badania dotyczące wpływu procesów przetwórczych na jakość produktów, w tym proszków owocowych otrzymanych m.in. z żurawiny, śliwki i aronii. Dr Anna Michalska odbyła również szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone) biorąc udział w programie TOP500 Innovators finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji. Dr Anna Michalska jest autorką 36 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 4 rozdziałów w książkach. Jest laureatką nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita” oraz nagrody przyznanej przez wydawnictwo Elsevier B.V. za najczęściej cytowany artykuł naukowy z obszaru technologii żywności w latach 2008-2010. Jej badania zostały 7-krotnie nagrodzone na konferencjach międzynarodowych i krajowych w ciągu 5 ostatnich lat. Dr Anna Michalska jest również stypendystką programu „Start” Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest także laureatką 17. edycji programu stypendialnego L‘Oreal dla Kobiet i Nauki przyznawaną przez fundację L’Oreal-UNESCO For Women in Science w kategorii stypendia habilitacyjne. To prestiżowe wyróżnienie dostało przyznane za cykl badań dotyczących wpływu procesów przetwórczych na zmiany zawartości związków bioaktywnych w proszkach owocowych. Obecnie dr Anna Michalska jest zaangażowana jako kierownik i uczestnik kilku projektów badawczych, w tym we współpracy z przemysłem.
prof. Janusz Berdowski
DQS

Berdowski Janusz Bronisław – profesor, ekspert przemysłu spożywczego, menedżer, dydaktyk, działacz społeczny.

Wykształcenie, działalność naukowa i dydaktyczna

 • Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie (1953). Studia na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie (1954-1959). Praca magisterska: Badanie procesu kiszenia kapusty ze szczególnym uwzględnieniem witaminy C. Studia podyplomowe na Uniwersytetach Technicznych w Berlinie i Monachium, jako stypendysta FAO-ONZ (1971-1972). Studia podyplomowe organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (1975-1977). Staże naukowe: Kopenhaska Fabryka Pektyny w Danii (1963), spółka Simhadal produkująca soki i pulpy owocowe w Grecji (1982), koncernie BOB w Kumli w Szwecji (1989). Praca doktorska: Studia nad organizacją procesów produkcyjnych w przemyśle owocowo-warzywnym (1986). Profesor nadzwyczajny (2012).
 • Uczestnik międzynarodowych kursów i konferencji w krajach UE, USA, FDA i FAO/WHO. Znawca systemów zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC, IFS, BRC i HACCP) stosowanych w przedsiębiorstwach wszystkich państw europejskich oraz USA, Japonii, Kanady, Australii, Południowej Afryki, Tunezji, Izraela, Kuby, Argentyny, Brazylii, Indii, Chin, Hong Kongu i Tajwanu (1975-1998).

 

Działalność menedżerska

 • Po studiach, pracując na różnych stanowiskach, modernizował linie produkcyjne, wdrażał nowe technologie i nadzorował produkcję artykułów spożywczych m.in. w zakładach: we Włocławku, Milejowie, Radomiu (1960-1965) i Warce (1963-1964) jako majster, kierownik produkcji i główny technolog.
 • Dyrektor Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego Łowicz (obecnie Agros Nova). Kierowany przez Niego przez 11 lat zakład (1965-1975) zdobył pięć razy pierwsze i raz drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie branży spożywczej DO-RO. Dyrektor w Zjednoczeniu Fruktopol (1975-1982). V-dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego (1982-1990). V-dyrektor Instytutu Farmaceutycznego (1982-1989). Dyrektor departamentu przemysłu rolno–spożywczego w Ministerstwie Rolnictwa (1990-1993). Doradca Prezesa Rady Ministrów (1993-1995). Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w randze podsekretarza stanu (1994-1998).

Działalność społeczna

 • Członek i działacz różnych organów i szczebli Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT, od 1959) oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SN-TIiTPS, od 1961). Przewodniczący Zarządu Głównego SN-TIiTPS (1990-1998) i honorowy przewodniczący tej organizacji (od 1998). Członek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przy NOT (1994-1998). Członek Prezydium Komisji Duszpasterstwa Pracowników Przemysłu Spożywczego przy Episkopacie Polski (od 1997). Rzeczoznawca ds. oceny jakości wyrobów Polcargo (od 1975) i SN-TiTPS (od 1972).
 • Pomysłodawca i realizator konkursu Najciekawszy Spożywczy Wyrób Roku (od 1990) oraz Krajowy Produkt Przyszłością Polski (od 1992). Członek Kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości (od 2004). Członek komisji konkursowej Międzynarodowych Targów Poznańskich. Współtwórca, z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) i Business Foundation, ekspert i sędzia Polskiej Nagrody Jakości. Członek zespołu ds. oceny przy nadawaniu znaku jakości „1” i „Q” (od 1975). Członek Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska (od 1993). Członek i v-przewodniczący Rady Naukowej Komitetu ds. Jakości przy KIG (od 1995), od 1994 przy Biurze znaku jakości Polskiego Komitetu Normalizacji, Jakości i Miar. Członek międzynarodowej Federacji Win i Alkoholi w Paryżu (1992-1996). Organizator ruchu wynalazczego od lat 70-tych.
 • Nie należał i nie należy do żadnych organizacji politycznych.

 

Publikacje

Artykuły, opracowania, referaty, autor lub współautor

Ok. 380 rozpraw, artykułów i opracowań opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów na konferencje krajowe i zagraniczne (od 1960).

 
dr inż. Jakub Kobyliński
Merieux Nutrisciences
Jakub Kobyliński jest absolwentem Wydziału Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora w Dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia na podstawie pracy zatytułowanej „Badanie stabilności rafinowanego oleju rzepakowego podczas ogrzewania i smażenia w płytkiej warstwie tłuszczu”. Autor licznych artykułów popularnonaukowych na portalach gastronomicznych. Obecnie zatrudniony w firmie Silliker Polska Sp. z o.o. należącej do globalnej marki Merieux Nutrisciences świadczącej usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, posiadającej w Warszawie akredytowane Laboratorium Nr AB 462. Zajmuje się wyznaczaniem trwałości produktów spożywczych, prowadzeniem szkoleń m.in. w zakresie walidacji procesów mycia i dezynfekcji oraz tematyką alergenów i zafałszowań produktów spożywczych.
dr inż. Anna Bugajewska
Merieux NutriSciences

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności SGGW, specjalista w dziedzinach: mikrobiologia żywności, bezpieczeństwo i jakość żywności, badania przechowalnicze, analiza laboratoryjna, systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym, gastronomii (GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC),  oraz zarządzania jakością w laboratorium badawczym (ISO 17025). Doświadczenia zawodowe: nauczyciel akademicki, adiunkt, audytor techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze wg ISO 17025, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, konsultant systemów bezpieczeństwa i jakości żywności, ekspert w zakresie walidacji procesów produkcyjnych i wyznaczania trwałości żywności. Obecnie zatrudniona na stanowisku Dyrektora Naukowo - Technicznego w międzynarodowej firmie Silliker Polska – grupa Merieux NutriSciences świadczącej usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności i posiadającej w Warszawie akredytowane Laboratorium Nr AB 462 a ponadto : Z-ca Przewodniczącego KT PKN ds. Mikrobiologii Żywności, członek Komitetów Technicznych PKN z zakresu Analizy Żywności (Nr 235) i Biotechnologii (Nr 287), członek Komitetu Technicznego PCA, Ekspert PCA ds. Akredytacji Jednostek Certyfikujących.

dr Anita Frydrych
Marcato

Doktor nauk chemicznych w zakresie chemii i technologii materiałów polimerowych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 2016 roku rozpoczęła pracę w Marcato Sp. z o.o., gdzie odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produktowych. Ponadto jako Doradca Techniczny wspiera dział handlowy Korporacji KGL S.A. W latach 2010-2016 pracowała w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów nad realizacją projektów naukowo-badawczych związanych z syntezą polimerów biodegradowalnych. W dorobku posiada wiele publikacji, patentów i zgłoszeń patentowych dotyczących tej tematyki. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych z tematyki syntezy polimerów i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 
prof. Sebastian Jarzębowski
SGGW
Associate Professor at the Faculty of Applied Informatics and Mathematics at Warsaw University of Life Sciences. He received his master's degree in economics at Warsaw University of Life Sciences (2005) and in economics and social sciences (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) at the University of Bonn (2006), and his doctorate in economics at Warsaw University of Life Sciences (2009). Several research stays at the Universities of Bonn, Hamburg, Halle, Visiting professor at the Ohio State University, USA, and the University of Bonn. Scholarships of German Academic Exchange Service (DAAD), Schaumann Foundation and others. Author of several publications including monographs. Main scientific interest: Interdisciplinary project work in the fields of economics, food chains, food safety with the main focus:
 • Food Supply Chains
 • Logistics
 • Quality Management
 • Efficiency of companies and chains
Coordination and participation in numerous R&D projects.
Mieczysław Obiedziński
TÜV SÜD Polska

Auditor TÜV, absolwent Wydziału Technologii Żywności, SGGW w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w przemyśle od 2003 w zakresie auditowania, utrzymania i konsultowania systemów zarządzania.Od 2006 roku związany z jednostką certyfikującą TÜV SÜD Polska jako trener z zakresu systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, EN 16001/ISO 50001, PN-18001/OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC, BRC-IoP, FAMI-QS.Wykładowca studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym" SGGW w Warszawie.

prof. Arkadiusz Orłowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Profesor SGGW w Katedrze Informatyki. Dyrektor ogólnouczelnianego Centrum Edukacji Multimedialnej.

W 1987 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera Podstawowych Problemów Techniki. Doktorat obronił w 1992 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a habilitację w 1999 roku w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Prowadził długookresowe badania naukowe w Niemczech jako stypendysta Max-Planck-Gesellschaft na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, kontynuowane później w USA na Uniwersytecie Harvarda. Krótsze wizyty badawcze składał w wielu uniwersytetach i instytucjach naukowych, m.in. francuskich (Universite Joseph Fourier w Grenoble, Universite Pierre et Marie Curie w Paryżu), angielskich (Cambridge University, Oxford University, Imperial College w Londynie), niemieckich (Jena, Konstancja, Monachium, Ulm), włoskich (Universita degli Studi di Palermo), słowackich (Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie), holenderskich (CWI w Amsterdamie), amerykańskich (University of Oregon w Eugene) i nowozelandzkich (The University of Auckland).

Autor lub współautor ponad 200 artykułów naukowych, większość w języku angielskim w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej lub w prestiżowych wydawnictwach indeksowanych w Web of Science, oraz kilku podręczników akademickich i skryptów. Redaktor lub współredaktor naukowy ponad 20 monografii. Kierownik lub główny wykonawca wielu krajowych i zagranicznych grantów naukowo-badawczych oraz projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Przewodniczący lub członek komitetów naukowych i organizacyjnych kilkunastu dużych konferencji krajowych i międzynarodowych. Recenzent czasopism i wydawnictw naukowych o zasięgu światowym. Redaktor naczelny czasopisma „Information Systems in Management”.

Aktywny popularyzator nauki, współprowadzący około 50 odcinków telewizyjnego programu  „Symulator Faktu”, uczestnik wielu radiowych i telewizyjnych audycji popularno-naukowych, autor około 30 artykułów popularyzujących naukę w gazetach i czasopismach oraz pokazów i prezentacji na Piknikach Naukowych, Festiwalach Nauki i w Centrum Nauki Kopernik. Wyróżniony kilkoma nagrodami JM Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jego aktualne zainteresowania naukowe obejmują m.in. zastosowania zaawansowanych metod informatyczno-statystycznych (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza obrazów, wielowymiarowe analizy danych) w naukach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych oraz szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa informacji, procesów i systemów złożonych.

Wiesław Różański
UPEMI

Posiada bogate doświadczenie i rozległą wiedzę na temat funkcjonowania branży mięsnej w Polsce i na świecie. Zawodowo zaangażowany w wiele przedsięwzięć biznesowych z zakresu handlu, doradztwa oraz energii odnawialnej. Społecznie od wielu lat wspiera polską branżę mięsną, pełniąc m. innymi funkcję prezesa zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, która z powodzeniem prowadzi szeroko zakrojoną promocję polskich produktów na świecie oraz dąży do upowszechniania wiedzy i standaryzacji jakościowej.

Adriana Rudnicka
Ewa-BIS

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY GRUPY OWOCE NATURY I „EWA-BIS”

Dyrektor zarządzająca  firmami eksportującymi polską produkcję rolno-spożywczą, w szczególności owoce i warzywa do ponad 30 krajów na 4 kontynentach.

Odpowiedzialna za strategię rozwoju, budowanie działów eksportu i bezpieczeństwo transakcji eksportowych.

Prelegentka na konferencjach branżowych w kraju i za granicą, miedzy innymi jako ekspert Programu Ministerstwa Gospodarki „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”, gdzie przedstawiała polskie specjalności żywnościowe podczas misji zagranicznych. Aktywnie współpracuje z licznymi organizacjami wspierającymi eksport polskiej żywności.

Miłośniczka podróży i poznawania nowych kultur.

Barbara Wojciechowska
Cedrob

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 2001 roku. (Obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)  Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w firmie „CEDROB” S.A. Jest pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz Dyrektorem działu Systemów Zarządzania Jakością. Wdraża i nadzoruje wymagania systemowe – HACCP, ISO 9001:2015, IFS, BRC, REDCert, Halal itd. w poszczególnych obiektach firmy „CEDROB” S.A.

Grzegorz Sokołowski
Instytut Logistyki i Magazynowania
Grzegorz Sokołowski; Od 15 lat związany z tematyką standardów GS1 – ich popularyzacją, wdrażaniem i rozwojem. Uczestnik projektów międzynarodowych m.in. z zakresu traceability – identyfikowalności i technologii EPC/RFID. Autor wielu publikacji w czasopismach branżowych i współautor dwóch książek. Absolwent i doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Paweł Błażewicz
Browar Kormoran Sp.z o.o.
Paweł Błażewicz – z wykształcenia historyk archiwista; absolwent indywidualnych międzywydziałowych studiów humanistycznych. Od 2003 roku przez 12 lat związany z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie zajmował się postacią i czasami Mikołaja Kopernika oraz badał życie codzienne i kulinaria. Jego zawodowe związki z kulinariami i piwem zaczęły się od pracy nad serią książek kucharskich z kulturą i historią w tle: „Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich” i „Smak Rosji. Rosyjskie zakąski do wódki" (wydane w Oficynie Retman). Kolejnym etapem była organizacja objazdowego muzeum piwowarstwa, które stanowiło część Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Browarniczego. Z fuzji pracy muzealnika i pasji piwowara domowego zrodził się projekt ożywienia tradycji polskich piw bezchmielowych. W ten sposób w 2013 roku na rynku pojawił się „Gruit Kopernikowski” – piwo bez chmielu, ale z Kopernikiem w tle. Piwo to rozpoczęło proces wplatania lokalnych tradycji piwowarskich i polskich kulinariów do oferty browarów rzemieślniczych. Ostatecznie Paweł związał się na stałe z olsztyńskim Browarem Kormoran, gdzie jako asystent zarządu stara się łączyć piwo z historią i polską kulturą kulinarną oraz wskazywać na potrzebę zachowania tradycyjnego, rzemieślniczego piwowarstwa nie tylko jako gałęzi przemysłu, ale także naszej spuścizny.
Ewelina Pieczykolan
SGGW
inż. Ewelina Pieczykolan - studentka V roku Żywienia Człowieka i Oceny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członkini Koła Naukowego Żywieniowców. Uczestniczyła w projekcie "Mikrokapsułkowanie jako metoda zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym", w ramach którego zrealizowała pracę inżynierską. Wyniki pracy prezentowała na międzynarodowej konferencji: „17th European Young Cereal Scientists and Technologists Workshop” Dyplomowany cukiernik, a za razem pasjonatka zdrowego stylu życia i trendów żywieniowych.
Małgorzata Sobieralska
SGGW
inż. Małgorzata Sobieralska - studentka V roku Żywienia Człowieka i Oceny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych Koła Naukowego Żywieniowców. Uczestniczyła w projekcie "Mikrokapsułkowanie jako metoda zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym". Pasjonatka zdrowego żywienia i nowoczesnych technologii stosowanych w produkcji żywności funkcjonalnej i ekologicznej.
Johan Den Hartog
Dyrektor Zarządzający GMP + International
Johan Den Hartog - Dyrektor Zarządzający GMP + International od 2010 roku. GMP + International jest organizacją z prawie 70% udziałem na rynku certyfikacji bezpieczeństwa pasz na całym świecie oraz zrzeszającą prawie 20 000 członków. Wcześniej, przez 21 lat, Johan Den Hartog był Sekretarzem Generalnym Rady ds. Żywności Zwierząt. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe w kształtowaniu polityki, zarządzaniu projektami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasz, kwestii środowiskowych, szkoleń, edukacji, warunków pracy i badań naukowych związanych z żywieniem zwierząt. Ukończył inżynierię rolniczą i studia magisterskie w zakresie administracji biznesowej.
Małgorzata Nesterowicz
Santander Bank Polska S.A.
Małgorzata Nesterowicz, dyrektor ds. sektora usług i firm rodzinnych Santander Bank Polska S.A. Pracuje w bankowości od 20 lat, a od 13 lat w Santander Bank Polska. Posiada doświadczenia w zakresie finansowania przedsiębiorstw w pełnym zakresie w ramach relacji bilateralnych oraz transakcji strukturyzowanych z udziałem innych banków oraz instytucji finansowych. Kierowała zespołami biznesowymi w obszarach bankowości korporacyjnej oraz finansowania strukturalnego, odpowiedzialnymi za współpracę z klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi. Obecnie w ramach działań na rzecz firm rodzinnych rozwija inicjatywy mające na celu wzmacnianie pozycji Banku jako partnera w rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wspierania ich rozwoju i procesów sukcesji poprzez inicjatywy edukacyjne dla klientów oraz rozszerzanie współpracy w ramach finansowania lub usług doradczych. Absolwentka studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej.
dr Agnieszka Bezat-Jarzębowska
Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Dr inż. Agnieszka Bezat-Jarzębowska Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współautorka monografii „Global Supply Chains: Evaluating Regions on an EPIC Framework – Economy, Politics, Infrastructure, and Competence, Central and Eastern Europe”, M.M. Srinivasan, Ph.-P. Dornier, i in., McGraw-Hill Education, New York; Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie: Ujęcie analityczne mechanizmów, WSFiZ, Warszawa; autorka monografii „Efficiency of Polish grain trade companies: an integrated application of SFA and DEA methods”, Universität Bonn – ILB, Bonn. Odbyła staże naukowe w Austrii – Vienna University of Economics and Business, Institute of Transport and Logistics, Australii – The University of Queensland, School of Economics, Francji – La Grande Ecole ESSEC Business School, USA – Fisher College of Business, The Ohio State University, Niemczech – KLU, Kühne Logistics University oraz IAMO, Halle, wielokrotna stypendystka DAAD – Universität Göttingen, Universität Bonn. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na kwestii alokacji i podziału czynników wytwórczych w gospodarce, w tym na ocenie relacji efektywnościowych.
Łukasz Kowalski
CID LINES
Łukasz Kowalski może pochwalić się blisko dwudziestoletnim, specjalistycznym doświadczeniem w bioasekuracji dla branży spożywczej. Od 2001 roku pracuje w CID LINES Sp. z o.o. gdzie sprawował różne funkcje związane z rozwojem działów chemicznych. Obecnie jest menedżerem działu food gdzie odpowiada za budowanie partnerskiej polityki handlowej oraz realizację celów rozwoju Firmy. Wykształcenie chemiczne oraz ukończone kompendium MBA w zarządzaniu operacyjno-wdrożeniowym dla managerów najwyższego szczebla sprzyja osiąganym wynikom pracy.
Marcin Kędzierski
CID LINES
Marcin Kędzierski jest specjalistą ds. higieny w przemyśle spożywczym z ponad 13 letnim doświadczeniem. Przez ponad 9 lat zajmował się outsourcowaniem usług utrzymania higieny w największych zakładach produkcyjnych w Polsce. Obecnie korzystając ze swojego doświadczenia pomaga optymalizować i usprawniać procesy utrzymania higieny w zakładach produkcji spożywczej w oparciu o technologię i innowacyjne aplikacje chemiczne firmy CID LINES.
Paweł Juszkiewicz
Euler Hermes Collections Sp z o.o.
Paweł Juszkiewicz jest kierownikiem obszaru w dziale sprzedaży bezpośredniej w firmie Euler Hermes Collections Sp z o.o.  Jest odpowiedzialny za kalkulację ryzyka w przedsiębiorstwach, sprzedaż, prolongowanie polis oraz zarządzanie regionem. Posiada 10 lat doświadczenia w branży ubezpieczeń należności. Tysiące odbytych spotkań, setki zawartych umów i odnowień. Doświadczenie zawodowe na terenie 7 województw pozwoliło w sposób praktyczny zmierzyć się z problemami dotyczącymi należności na terenie znacznej części Polski.  Zainteresowania: polityka ekonomiczna, ekonomia, film.
Rafał Świerczyński
Centrum Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej/Ekspert TÜV SÜD Polska
  Radca prawny, ECA GDP Compliance Manager, certyfikowany audytor GDP i ISO, MBA. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze zgodnością działań przedsiębiorców z wymogami prawnymi (compliance). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do spełnienia wymagań unijnych w zakresie Good Distribution Practice (GDP) i wdrażania w tym zakresie systemów zarządzania jakością oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne, w tym dyplom Master of Business Administration wydany przez Rotterdam School of Management Erasmus University (RSM) i Uniwersytet Gdański oraz certyfikat GDP Compliance Manager wydany przez European Compliance Academy w Heidelberg.
Dr inż. Mohamed Salah Messikh
Polski Instytut Halal
Urodzony w Algierii, studiował w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) , w Poznaniu , gdzie uzyskał tytuł doktora . Ukończył studia podyplomowe z zakresu marketingu artykułów rolno - spożywczych. W przemyśle Halal obecny od roku 2002, jest fundatorem oraz prezesem fundacji Polski Instytut Halal. Organizacja zajmuje się rozwojem przemysłu Halal, będąc również jednostką certyfikującą, wprowadzającą system Halal w przedsiębiorstwach. Przy pomocy grupy ekspertów religijnych i technicznych w Polskim Instytucie Halal został stworzony i na bieżąco doskonalony standard Halal PIH. Jest to standard systemu Halal, który został zaimplementowany w dziesiątkach zakładów w Polsce, uzyskując przy tym akredytację szanowanych organizacji w tym rządowych, w wielu krajach muzułmańskich. Dr inż. Mohamed Salah Messikh postawił cel fundacji –polskie przedsiębiorstwa jako znaczące składowe globalnego przemysłu Halal –w myśl tej doktryny Polski Instytut Halal uzyskał akredytację najważniejszych międzynarodowych organizacji takich jak: Emirates Accreditation Center (EIAC) z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) z siedzibą w Malezji. Dzięki tym sukcesom, fundacja utorowała drogę polskiemu eksportowi produktów spożywczych do krajów Zatoki Perskiej oraz Azji. W celu integracji polskich przedsiębiorców z międzynarodowymi ekspertami oraz przedsiębiorcami, z przemysłu Halal, we wrześniu 2017 roku, w trakcie trwania na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Polagra Food, odbyła się pierwsza w historii Polski międzynarodowa konferencja Halal organizowana przez Polski Instytut Halal.
dr inż. Barbara Robak
TÜV SÜD MS
Dr inż. Barbara Robak - Z wykształcenia Dyplomowany Dietetyk Kliniczny, Magister Inżynier Technolog Żywności i Żywienia oraz Doktor Nauk. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością. Ceniona przede wszystkim za rozległą wiedzę, profesjonalne podejście, rzetelność i dbanie o każdy szczegół szkolenia i projektów wdrożeniowych. Jako certyfikowany Trener Biznesu podczas prowadzenia szkoleń umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną ze swoim bogatym doświadczeniem praktycznym. Zdobyte doświadczenia przy projektowaniu i wdrażaniu kilkudziesięciu systemów zarządzania pozwalają na zaoferowanie profesjonalnego doradztwa w całym sektorze rolno-spożywczym, w przedsiębiorstwach o różnych profilach produkcyjnych, magazynowo logistycznych, transportowych, spedycyjnych, brokerskich itp. Zajmuje się doradztwem od momentu pomysłu na uruchomienie firmy z sektora spożywczego, poprzez opiniowanie projektu zakładu lub dobór infrastruktury, przygotowanie zakładu do zatwierdzenia przez inspekcje (GIS, WET), aż po wdrożenie systemów zarządzania jakością i wprowadzenie wyrobu do obrotu handlowego legalizacja, znakowanie itp.) Specjalizuje się również w zakresie wymagań i norm przepisów prawa żywnościowego związanych m.in. z etykietowaniem, prowadzi doradztwo w zakresie oceny znakowania projektów opakowań. Przywoływane na szkoleniach różnorodne przypadki, z którymi zetknęła się w trakcie swoich doświadczeń pozwalają uczestnikom szkoleń na lepsze zrozumienie praktycznego zastosowania i dostosowanie do potrzeb swojego zakładu wymagań stawianych w takich m.in. w takich standardach jak IFS Food, BRC Food, HACCP, ISO 22000, FSSC, Food Defense, IFS Logistic, BRC IoP (Opakowania, GMP+(sektor paszowy), BRC Brokers itp. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi m.in. Bureau Veritas Polska, TUV SUD Polska, TUV Nord Polska, Dekra Polska, SGS Polska, SAI GLOBAL i inne. Współpracuje również z organizacjami zrzeszającymi producentów żywności m.in. z Polską Izbą Mleka, Polską Izbą Makaronu, Zrzeszeniem Producentów Ryb Pan Karp, Zrzeszeniami Producentów Zbóż. Publikuje w czasopismach branżowych. Występuje na konferencjach branżowych. Szkoliła studentów na studiach podyplomowych SGGW w Warszawie i WSB w Bydgoszczy. Dr. Inż. Barbara Robak jest redaktorem naczelnym i współautorem pierwszego w Polsce- zawierającego praktyczną interpretację „Przewodnika GMP/GHP dla branży mleczarskiej” zaleconego przez Polską Izbę Mleka. Przewodnik został przygotowany z lekarzami weterynarii, prawnikami spotkał się z uznaniem branży mleczarskiej i inspektorów państwowych.
Renata Urbaniak
Intenson Europe Sp. z o.o.
Absolwenta Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Od początku kariery zawodowej jest związana z żywnością, a szczególnie z kontrolą jakości jej produkcji oraz badaniami i rozwojem. Od 10 lat pracuje w działach jakości firm spożywczych na stanowiskach Pełnomocnika i Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, obecnie w firmie Intenson Europe Sp. z o.o. – lidera w branży superfoods. Jednocześnie realizuje swoje zainteresowania dietetyczne i sportowe. Celem poszerzenia wiedzy uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu dietoterapii i dietoprofilaktyki, jak również komunikowania się z pacjentem i motywowania go do zmiany oraz ukończyła kurs instruktora fitness. Współpracowała z Uzdrowiskiem Konstancin S.A., gdzie prowadziła wykłady/pogadanki dla pacjentów w dwóch szpitalach: Rehabilitacji Kardiologicznej oraz  Rehabilitacji Neurologicznej. Prowadziła również program dietetyczny oraz zajęcia sportowe z warszawskim klubie fitness dla kobiet „Mrs. Sporty”
Jacek Czarnecki
Nestlé Polska S.A.
Jacek Czarnecki. Szef działu legislacji żywnościowej Nestlé Polska S.A. odpowiedzialny za obszar zgodności produktów i komunikacji z przepisami i wewnętrznymi standardami oraz kontakty zewnętrzne w ramach sektora żywności. Kieruje też procesami wprowadzania danych podstawowych w zakresie informacji o produktach (master data) i zarządzania tymi danymi. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców (PFPŻ) oraz przewodniczącego Komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności w tej organizacji. Jest członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika FoodLex. Absolwent Żywienia Człowieka SGGW.
Krzysztof Baczyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej PFPŻ
Krzysztof Baczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Karierę zawodową zaczynał w połowie lat 90-tych w mediach, jako dziennikarz ekonomiczny w dzienniku „Sztandar Młodych” i w tygodniku „Życie Gospodarcze”. Następnie pracował w agencjach doradztwa komunikacyjnego realizując liczne projekty w obszarach Investor Relations, Public Relations  a w szczególności Public Affairs. W latach 2001 – 2006 był także pracownikiem administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). Od września 2014 r. Kierownik ds. Regulacji w Coca-Cola HBC Polska.Współtwórca Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK i od lipca 2015 r. prezes zarządu Związku. Reprezentuje też Związek Pracodawców EKO-PAK w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od marca 2017 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Rekopol Organizacji Odzysku SA, a od września 2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców.
Michał Celuch
mBank S.A.
Michał Celuch. Dyrektor Biura Analiz Sektorowych i Polityk, odpowiedzialny za określanie branż i sektorów, w których mBank S.A. (4-ty bank w Polsce, pod względem wielkości aktywów) i jest zainteresowany finansowaniem przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi polskimi firmami przy finansowaniu złożonych inwestycji oraz przejęć przedsiębiorstw. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową (studia magisterskie) oraz Szkolę Biznesu Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe).
Wiesław Wasilewski
BIG-POL Fundusze Pomocowe
Wiesław Wasilewski, ekonomista, doradca inwestycyjny, konsultant d/s pozyskiwania środków UE, właściciel firmy „BIG-POL Fundusze Pomocowe” Od ponad 16 lat specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych i tworzeniu montaży finansowych głównie dla przemysłu spożywczego i terenów wiejskich. Autor wielu projektów zwiększających efektywność energetyczną zakładów czy przeciwdziałaniu zmianom klimatu w tym budowa biogazowni, modernizacji istniejących kotłowni i oczyszczalni ścieków oraz gospodarki wodno-ściekowej. Uczestniczył w wielu projektach innowacyjnych w zakresie technologii, nowych produktów czy procesów organizacyjnych dla przetwórstwa rolnego. Zrealizował ponad 120 projektów budowy nowych, modernizacji już istniejących zakładów przetwórstwa spożywczego (głównie mleczarskich, przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego i zbożowego). Skutecznie pozyskał wsparcie unijne dla wielu kampanii reklamowo - informacyjnych dla sektora spożywczego (w tym EKO i bez GMO). Współautor i realizator specjalnego projektu “Małe biogazownie rolnicze”. Współtwórca scenariusza cyklu telewizyjnego "Fundusze dla Zuchwałych" TVN CNBC Biznes – 2006/2007. Autor kilkudziesięciu publikacji w specjalistycznej i popularnej prasie krajowej o praktycznych aspektach pozyskiwania dotacji unijnych w cyklu “Dotacje w praktyce” Odznaczony (2008 r.) “Zasłużony dla rolnictwa”. Dyplom Prezydenta RP (2014 r.) „Za zasługi dla rolnictwa”
Tomek Zwiercan
Maersk Polska Sp. z o.o.
Tomek Zwiercan. Urodził się w 1975 roku. W 2000 roku rozpoczął pracę w grupie A.P.Møller – Maersk. Po dwóch latach praktyki aplikacyjnej przeniósł się do centrali Maersk w Kopenhadze i pracował tam jako Kontroler Grupy w Departamencie Rachunkowości Korporacyjnej. W 2004 roku wrócił do Warszawy, by dołączyć do zarządu Maersk w Polsce (Maersk Polska Sp. zo.o. o., Maersk Logistics Polska Sp. z o.o. i Mlog Agencja Celna Sp. z o.o.) i objąć obowiązki Menadżera Finansów dla wszystkich trzech podmiotów. W 2008 roku został Managerem Zarządzania Klastrem: Maersk Line East Central Europe odpowiedzialnym za finanse, IT i doskonalenie procesów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. W 2010 roku Tomek Zwiercan objął kierownictwo działu Handlu i Marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialnego za rozwój produktów, strategię handlową i marketing. Od stycznia 2016 roku prowadzi organizacje handlowe w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.Tomek Zwiercan jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w Polsce. Posiada tytuł magistra ekonomii. Uczestniczył również w różnych programach edukacji menedżerskiej, w tym MISE w Kopenhadze.
Tadeusz Pokrywka
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Tadeusz Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań Delegat na Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”; Przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”; Prezydent Miasta Legnicy; Poseł na Sejm I kadencji; Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań; działacz polityczny i samorządowy; odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Justyna Dobraś – Michałowska
Fresh Logistics Polska Grupa Raben
Justyna Dobraś – Michałowska-International Distribution Director Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. Justyna Dobraś z logistyką związana jest od blisko 20 Lat. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Logistyki . Obecnie pełni funkcję Dyrektora Dystrybucji Międzynarodowej w firmie Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. gdzie odpowiada za obsługę klienta oraz organizację międzynarodowej sieci transportowej. Na co dzień uczestniczy w projektach optymalizacyjnych spółki oraz sieci European Food Network.
Marta Kutyna-Bakalarska
Maspex sp. z o.o.
Marta Kutyna-Bakalarska – Dyrektor Działu Zarządzania w Grupie Maspex. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University. Od 2001r. w Grupie Maspex zdobywała doświadczenie w obszarze finansów, funduszy unijnych oraz zarządzania projektami. Obecnie Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami i Członek Rady nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o. – centrum kolokacji w ramach EIT Food, którego zadaniem jest pobudzanie innowacyjności, rozwój talentów i zaangażowania konsumentów w Europie Północnej i Wschodniej. Aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji, także w oparciu o  współpracę ze start-upami i sektorem nauki. Zdobywała doświadczenie w zespołach wdrażających innowacje, prowadzących  B+R oraz w zakresie pozyskiwania środków na tę działalność. Jako Dyrektor Inwestycyjny zarządzała portfelami 3 funduszy private- equity wykorzystując wiedzę i doświadczenie na rynku kapitałowym. Współpracowała jako ekspert z PARP oraz NCBR w zakresie oceny projektów innowacyjnych i B+R.
Maciej Apolinarski
Jindal Films
Maciej Apolinarski - Jindal Films zajmuje się sprzedażą folii opakowaniowej typu BOPP/BOPE m.in. do branży spożywczej na rynki DACH i CEE. Z branżą opakowaniową i poligraficzną związany od 15 lat.
dr Vincenzo Colonna
Członek Rady Regionalnej, Region Apulia
Vincenzo Colonna uzyskał dyplom prawniczy oraz tytul doktora na Uniwersytecie w Bari. Jest pracownikiem naukowym na University of Foggia, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i na kierunku nauk motorycznych. Jest prawnikiem i dziennikarzem, autorem około pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa. Współpracował przy reorganizacji ustawodawstwa w zakresie planowania terytorialnego i urbanistycznego oraz opracowywaniu DRAG (dokument regionalny o ogólnej strukturze terytorium) w Departamencie Urbanistyki regionu Puglia (w latach 2008-2010). Był członkiem Komitetu ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko w regionie Puglia. Niedawno przyczynił się do stworzenia wniosku regionalnej ustawy Apulii w sprawie "Promocja i waloryzacja produktów w krótkich łańcuchach dostaw żywności" (LEGGE REGIONALE 30 kwietnia 2018, n. 1).
prof. Leonardo di Gioia
University of Foggia
Leonardo di Gioia jest profesorem w Departamencie Rolnictwa Uniwersytetu w Foggia, gdzie zajmuje się statystyką i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w sektorze rolno-spożywczym. Ponadto zawsze był aktywnie zaangażowany w systemy produkcji rolnej regionu Apulia zarówno jako konsultant, jak i badacz. Ukończył studia w 1995 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Bari. Jest także księgowym i rewidentem. Obecnie zajmuje stanowisko Asesora ds. Rolnictwa w regionie Apulia. Od 5 maja 2017 r. Jest członkiem zarządu ISMEA (Institute of services for the agricultural food market).
Roman Wojcinowicz
Roman Wojcinowicz to terapeuta manualny z 27- letnim doświadczeniem w zawodzie. W swojej karierze zawodowej spotkał się z pacjentami cierpiącymi na najróżniejsze schorzenia. Pomógł setkom osób, a dzięki temu zdał sobie sprawę ze skali problemu bólu pleców w dzisiejszych czasach. W ten sposób narodził się pomysł stworzenia urządzenia, które pozwoliłoby rozluźnić mięśnie pleców i przynieść ulgę. Po 3 latach prób i testów powstał Drim Drum - innowacyjne urządzenie, które rozluźnia mięśnie w odcinku lędźwiowym, odżywia kręgosłup oraz efektywnie wzmacnia mięśnie brzucha w celu stabilizacji kręgosłupa. We wrześniu 2017 firma wystartowała z kampanią na Kickstarterze, którą zakończyła sukcesem. Drim Drum jest intrygującym wynalazkiem, który zbiera bardzo pozytywne opinie użytkowników.

Sponsorzy

Sponsorzy platynowi

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne POLIN
w Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa

 
Rejestracja

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Cennik uczestnictwa w V Kongresie Bezpieczeństwa Żywności

Uczestnicy ubiegłorocznej edycji w 2017 r.

– przy wpłacie: po 30 czerwca 2018 r. do 6 października 2018 r.

700 PLN + 23 % VAT
Nowi uczestnicy w 2018 r.

– przy wpłacie: po 30 czerwca 2018 r. do 6 października 2018 r.

750 PLN + 23 % VAT
Wszyscy uczestnicy w 2018 r.

– przy wpłacie: po 6 października 2018 r.

900 PLN + 23 % VAT

Regulamin dostępny TUTAJ

 

 

Współpraca

Aby zostać Sponsorem, Partnerem bądź Wystawcą, uzupełnij poniższy formularz albo wyślij wiadomość do:
 

Aleksandra Tokarz
Office Manager-IFS Central & Eastern Europe Office

telefon: +48 722 222 928
e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com
Marek Marzec
IFS Business Development Consultant CEE

telefon: +48 601 957 701
e-mail: marzec@ifs-certification.com

 

Wybierz interesującą Ciebie opcję:

Zostań SponsoremZostań PartneremZostań Wystawcą

 

Pobierz plik PDF z warunkami dla partnerów:

Pobierz plik PDF z pakietem dla sponsorów i wystawców:

Poprzednie edycje

Opinie uczestników poprzednich edycji:

„Dzień pasjonujących wykładów, niezwykle interesujących spotkań z wybitnymi ekspertami w dziedzinie zapewnienia jakości w produkcji żywności oraz jedna z nielicznych tak profesjonalnie i specjalistycznie przygotowanych debat dotyczących problemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jestem przekonana, iż to wszystko czeka również na uczestników kolejnego, V Kongresu Bezpieczeństwa Żywości. „

— Zofia Zawadzka, Kierownik ds. Zapewnienia Jakości i Współpracy z Klientami Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

„Ubiegłoroczny Kongres Bezpieczeństwa Żywności, ze względu na zakres poruszanych tematów, był doskonałym miejscem pozwalającym na wymianę wiedzy i doświadczenia nie tylko w aspekcie bezpieczeństwa żywności, lecz także nowych technologii w sektorze spożywczym. Jestem pewien, iż planowana w 2018 roku, kolejna V edycja Kongresu będzie nie mniej owocna, a korzyści z niej wynikające ogromne.”

— Dr hab. Arkadiusz Orłowski Prof. SGGW, Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie

„Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy, oprócz licznych wykładów i paneli dyskusyjnych, uczestnicy kongresu mogli przyjrzeć się bliżej ofertom firm, które wystawiały swoje produkty podczas wystawy produktów innowacyjnych.”

— Adriana Rudnicka, Dyrektor Zarządzający, PPH EWA-BIS Sp. z o.o.

„Kongres Bezpieczeństwa Żywności to idealne miejsce na zawarcie nowych znajomości na polu biznesowym, dzięki dużej liczbie uczestników reprezentujących firmy, zarówno z Polski jak i z zagranicy.”

— Agata Zgódka, Manager Działu Zarządzania Jakością , Makro Cash &Carry

Film na temat naszego kongresu:

Kontakt i Dojazd

Parking dla samochodów osobowych.
Uczestnicy V Kongresu Bezpieczeństwa Żywności mogą korzystać z parkingu Muzeum Historii Żydów POLIN od strony ul. Anielewicza w miarę dostępności miejsc, płatnych miejsc parkingowych znajdujących się w okolicy Muzeum oraz parkingów strzeżonych płatnych.
Wykaz najbliżej zlokalizowanych parkingów strzeżonych wraz z linkami:

1. Parking strzeżony płatny: „Grand Prix” ul. Anielewicza 15
Dojście piesze z parkingu ok. 300 m , 3 minuty. Kliknij tutaj aby skorzystać z google maps.
Tel kontaktowy: 501 443 050

2. Parking strzeżony płatny: „Towing” ul. Plac Krasińskich 2/4/6
Dojście piesze ok. 900 m, 12 minut.Kliknij tutaj aby skorzystać z google maps.
Tel. kontaktowy: (22) 530 86 64

3. Parking strzeżony płatny ul. Anielewicza 23B
Dojście piesze 500 m. ok. 6 minut Kliknij tutaj aby skorzystać z google maps.
Tel. kontaktowy: 697 202 726

Tramwaje:
18, 15, 35, przystanek Muranów (odległość od muzeum ok. 500 m)
17, 33, przystanek Anielewicza (odległość od muzeum ok. 500 m)
Metro:
Stacja Ratusz Arsenał (odległość od muzeum ok. 1 km)
Z dworca Warszawa Centralna:
Tramwaje: 17, 33 (kierunek Żoliborz; przystanek Anielewicza)
Z portu lotniczego im. F. Chopina:
Autobusy: 175 (z przesiadką na tramwaj przy dworcu Warszawa Centralna), 188 (z przesiadką na tramwaje 17, 33 na przystanku GUS)

 
 

Osoba kontaktowa do udzielania informacji w związku z kongresem:
Aleksandra Tokarz