O kongresie

V KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

 

IFS Office Central & Eastern Europe zaprasza Państwa na

V EDYCJĘ KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI  w dniu

6 listopada 2018 r.

w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich

Tematem przewodnim będzie jakość i bezpieczeństwo żywności.

W ramach wydarzenia odbędzie się również wystawa produktów innowacyjnych.

Zainteresowanych Sponsorów, Wystawców i Partnerów zapraszamy do kontaktu :

Aleksandra Tokarz

 telefon: +48 722 222 928

e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com

 

Szanowni Państwo,

Pojawiają się zasadnicze zmiany w organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych łańcuchów i sieci spożywczych. Globalne zależności i powiązania w jednym z największych sektorów gospodarczych mają ogromne znaczenie dla podstawowych potrzeb człowieka i jego postaw w najróżniejszych środowiskach kulturalnych, społecznych, ekonomicznych, prawnych i fizycznych, które są wyzwaniem dla badań i współpracy naukowej.

Aby sprostać różnorodnym wyzwaniom, jakie stoją przed nami, jednostronne podejście skoncentrowane na klasycznych badaniach nie jest już wystarczające. Wymagane jest podejście multidyscyplinarne, łączące kwestie ekonomiczne, społeczne i prawne, a także dyscypliny nauk technicznych, środowiskowych i przyrodniczych.

Kongres jest organizowany przez IFS Office Central & Eastern Europe we współpracy z SGGW, Biurem Promocji Jakości oraz światowej organizacji logistycznej CSCMP Poland. Kongres stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, nowych technologii, dostępu do rynku, globalnej logistyki, zależności i kooperacji między wielonarodowymi i małymi producentami, standardów prywatnych i publicznych oraz zrównoważonego rozwoju.


Kogo spotkają Państwo na Kongresie?

Przedstawicieli producentów surowców dla przemysłu przetwórczego, przetwórców, banki, handlowców (firmy handlowe, eksporterzy, sieci handlowe, dystrybutorzy), dyrektorów eksportu, dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe prowadzonego biznesu, firmy logistyczne, przedstawicieli służb nadzoru rynku, jednostki certyfikujące, konsultantów, firmy ubezpieczeniowe, przedstawicieli nauki.

IFS (International Featured Standards) to grupa standardów opracowywana przez specjalistów z różnych krajów. Najważniejszym standardem jest IFS Food 6 dedykowany firmom przetwórstwa spożywczego. Został uznany przez GFSI. Uzyskiwane certyfikaty IFS wymagane są przez wiele wiodących sieci handlowych w Europie oraz importerów będących dostawcami nowoczesnego handlu hurtowego i detalicznego.
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) jest niezależną organizacją skupiającą ekspertów z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw działającą od ponad 50 lat. Ma siedzibę w USA, jest również obecna na wszystkich kontynentach (w ponad 70 krajach) i ma przedstawicielstwa na całym świecie. Działalność organizacji poświęcona jest promowaniu i upowszechnianiu badań i wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. CSCMP ma ponad 9 000 członków i jest pierwszą i największą światową organizacją skupiającą profesjonalistów z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki. SGGW współpracuje z około 275. partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Umożliwia to pracownikom i studentom liczne wyjazdy do uczelni partnerskich na staże lub studia.
  Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. jest liderem na rynku szkoleniowym i wydawniczym. Misją BPJ jest dążenie do osiągania najlepszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Temu celowi służy działalność szkoleniowa i wydawnicza promująca najlepsze firmy na polskim rynku. BPJ organizuje wiodące konferencje i seminaria tematyczne. Biuro Promocji Jakości wydaje prasę fachową – „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” to tytuł o ugruntowanej pozycji.

Imprezy towarzyszące Kongresowi:

Workshop „Strategia promocji polskiej żywności”

Uczestnicy:

– przedstawiciele największych firm spożywczych,

– przedstawiciele Ministerstw i Agencji Rynku Rolnego

– przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego,

– przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i innych wyższych uczelni

Moderator: Jerzy Wierzbicki – przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie (oddział pomocniczy MRiRW)

Budowa brandu dobrej polskiej żywności warunkiem długookresowego sukcesu w eksporcie i poprawie jego opłacalności.

Jak Biznes, Uczelnie i Administracja Państwowa mogą zgodnie współpracować w dążeniu do powyżej zdefiniowanego celu.

 

Program

Twoja przeglądarka nie wspiera wyświetlania plików PDF. Pobierz program: Kliknij tutaj.

Pobierz agendę kongresu

Wystawa innowacyjnych produktów i usług

W ramach wydarzeń towarzyszących Kongresowi w Foyer Centrum Konferencyjnego odbędzie się wystawa innowacyjnych technologii, produktów, opakowań i rozwiązań logistycznych. Celem wystawy jest zapoznanie uczestników Kongresu z osiągnięciami poszczególnych wystawców. Uczestnikami Kongresu będą m.in. przedstawiciele prasy fachowej, przedstawiciele producentów produktów spożywczych, sieci handlowych, firm handlowych i logistycznych, którzy mogą być zainteresowani zakupem  produktów prezentowanych na wystawie.

Prelegenci

Roman Bartkowiak
Dolina Mogielnicy

Założyciel Spółdzielni Produktów Rolnictwa Ekologicznego. Firma w ciągu ostatnich 10 lat przekształciła produkcję z typowo rolniczych upraw jak zboża i rośliny oleiste w kierunku upraw warzyw, ziół, roślin strączkowych i motylkowych, wraz z pasieką pszczół, hodowli bydła mięsnego i trzody chlewnej (rasy Złotnicka Pstra ) oraz dużej towarowej plantacji wikliny – Salix viminalis( 40 ha ). Od kilku lat współpracujemy z wytwórcami ekoproduktów np. oleju z pestek dyni, kasz oraz szerokiej oferty ziaren na kiełki, suszonych i liofilizowanych ziół i warzyw.

Specjalizuje się w produkcji ekosurowców posiada odpowiednie suszarnie, maszyny do czyszczenia i sortowania , łuszczarkę do produkcji kaszy gryczanej na zimno.

Idea firmy to możliwość przetwórstwa dużych i jednolitych partii surowców, z których powstanie zdrowa żywność, dodatki paszowe oraz zioła.

prof. Janusz Berdowski

Berdowski Janusz Bronisław – profesor, ekspert przemysłu spożywczego, menedżer, dydaktyk, działacz społeczny.

Wykształcenie, działalność naukowa i dydaktyczna

 • Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie (1953). Studia na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie (1954-1959). Praca magisterska: Badanie procesu kiszenia kapusty ze szczególnym uwzględnieniem witaminy C. Studia podyplomowe na Uniwersytetach Technicznych w Berlinie i Monachium, jako stypendysta FAO-ONZ (1971-1972). Studia podyplomowe organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (1975-1977). Staże naukowe: Kopenhaska Fabryka Pektyny w Danii (1963), spółka Simhadal produkująca soki i pulpy owocowe w Grecji (1982), koncernie BOB w Kumli w Szwecji (1989). Praca doktorska: Studia nad organizacją procesów produkcyjnych w przemyśle owocowo-warzywnym (1986). Profesor nadzwyczajny (2012).
 • Uczestnik międzynarodowych kursów i konferencji w krajach UE, USA, FDA i FAO/WHO. Znawca systemów zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC, IFS, BRC i HACCP) stosowanych w przedsiębiorstwach wszystkich państw europejskich oraz USA, Japonii, Kanady, Australii, Południowej Afryki, Tunezji, Izraela, Kuby, Argentyny, Brazylii, Indii, Chin, Hong Kongu i Tajwanu (1975-1998).

 

Działalność menedżerska

 • Po studiach, pracując na różnych stanowiskach, modernizował linie produkcyjne, wdrażał nowe technologie i nadzorował produkcję artykułów spożywczych m.in. w zakładach: we Włocławku, Milejowie, Radomiu (1960-1965) i Warce (1963-1964) jako majster, kierownik produkcji i główny technolog.
 • Dyrektor Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego Łowicz (obecnie Agros Nova). Kierowany przez Niego przez 11 lat zakład (1965-1975) zdobył pięć razy pierwsze i raz drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie branży spożywczej DO-RO. Dyrektor w Zjednoczeniu Fruktopol (1975-1982). V-dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego (1982-1990). V-dyrektor Instytutu Farmaceutycznego (1982-1989). Dyrektor departamentu przemysłu rolno–spożywczego w Ministerstwie Rolnictwa (1990-1993). Doradca Prezesa Rady Ministrów (1993-1995). Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w randze podsekretarza stanu (1994-1998).

Działalność społeczna

 • Członek i działacz różnych organów i szczebli Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT, od 1959) oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SN-TIiTPS, od 1961). Przewodniczący Zarządu Głównego SN-TIiTPS (1990-1998) i honorowy przewodniczący tej organizacji (od 1998). Członek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych przy NOT (1994-1998). Członek Prezydium Komisji Duszpasterstwa Pracowników Przemysłu Spożywczego przy Episkopacie Polski (od 1997). Rzeczoznawca ds. oceny jakości wyrobów Polcargo (od 1975) i SN-TiTPS (od 1972).
 • Pomysłodawca i realizator konkursu Najciekawszy Spożywczy Wyrób Roku (od 1990) oraz Krajowy Produkt Przyszłością Polski (od 1992). Członek Kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości (od 2004). Członek komisji konkursowej Międzynarodowych Targów Poznańskich. Współtwórca, z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) i Business Foundation, ekspert i sędzia Polskiej Nagrody Jakości. Członek zespołu ds. oceny przy nadawaniu znaku jakości „1” i „Q” (od 1975). Członek Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska (od 1993). Członek i v-przewodniczący Rady Naukowej Komitetu ds. Jakości przy KIG (od 1995), od 1994 przy Biurze znaku jakości Polskiego Komitetu Normalizacji, Jakości i Miar. Członek międzynarodowej Federacji Win i Alkoholi w Paryżu (1992-1996). Organizator ruchu wynalazczego od lat 70-tych.
 • Nie należał i nie należy do żadnych organizacji politycznych.

 

Publikacje

Artykuły, opracowania, referaty, autor lub współautor

Ok. 380 rozpraw, artykułów i opracowań opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów na konferencje krajowe i zagraniczne (od 1960).

 
Mirosław Bohdan
Emipak

Urodzony w 1954 roku. Wykształcenie: mgr inż. Technolog  Żywności. Współwłaściciel firmy Delpak, która jako pierwsza w Polsce, na początku lat 90-tych, wprowadzała na rynek folie BOPP, PET , stretch i wysokiej jakości laminaty drukowane technologią rotograwiury.

W latach 1998 – 2002, prezes spółki ERG-PAK, produkującej opakowania drukowane rotograwiurą, a od 2003 roku prezes spółki EMIPAK, będącej przedstawicielstwem kilku firm zagranicznych, w tym SOMA Engineering, BST Eltromat International i Relox. Specjalista w zakresie technologii druku fleksograficznego i rotograwiurowego. Autor ok. 100 publikacji z zakresu produkcji opakowań giętkich, technologii drukowania, , laminacji, kontroli jakości, bezpieczeństwa opakowań giętkich dla produktów spożywczych i trendów rozwojowych w produkcji opakowań drukowanych w Polsce i na świecie. Artykuły były publikowane w Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Białorusi i Chinach.

Susanne Braun
Uniwersytet w Hohenheim

Dyrektor Zarządzający Centrum Badawczego Bioekonomii Uniwersytetu w Hohenheim w Niemczech

Centrum Badawcze Bioekonomii jest centralnym centrum badań międzywydziałowych Uniwersytetu w Hohenheim i łączy szeroką wiedzę naukową z nauk rolniczych, biologii, nauk żywnościowych, nauk żywieniowych, nauk społeczno-ekonomicznych jako podstawy badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych działalności i sieci. Głównym zadaniem Centrum jest promowanie współpracy z różnymi zainteresowanymi stronami i instytucjami badawczymi w sektorze spożywczym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Susanne Braun ma szeroką wiedzę w sektorze spożywczym, w oparciu o stopień naukowy w dziedzinie technologii żywnościowych oraz drugi kurs akademicki w dziedzinie ekonomii i polityki europejskiej (MBA). Jej prace obejmowały międzynarodowe zarządzanie i doradztwo w firmach spożywczych w różnych krajach. Ma duże doświadczenie w pracy w międzynarodowych projektach badawczych i zajmuje się koordynacją i zarządzaniem projektami badawczymi w UE. Jest członkiem wielu europejskich sieci i stowarzyszeń żywnościowych, np. EFFoST, ISEKI, FoodForce i GHI. Jej główne działania w ostatnich latach to między innymi: optymalizacja transferu know-how do MŚP w sektorze spożywczym (kilka publikacji) oraz powiązanie z siecią transeuropejską różnych zainteresowanych stron w sektorze spożywczym. Obejmowało to udział w europejskich projektach badawczych na dużą skalę, w tym w zakresie działań związanych z koordynacją i zarządzaniem. Praca obejmowała również organizację i udział w licznych międzynarodowych konferencjach i warsztatach.

Jacek Brol
BASF
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Z problematyką środków ochrony roślin i firmą BASF związany od 1996 r. Przez ponad cztery lata jako menedżer produktu był odpowiedzialny za region Europy Centralnej i Wschodniej. Obecnie kierownik działu marketingu środków ochrony roślin BASF Polska.
dr inż. Anna Bugajewska
Merieux NutriSciences

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności SGGW, specjalista w dziedzinach: mikrobiologia żywności, bezpieczeństwo i jakość żywności, badania przechowalnicze, analiza laboratoryjna, systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym, gastronomii (GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC),  oraz zarządzania jakością w laboratorium badawczym (ISO 17025). Doświadczenia zawodowe: nauczyciel akademicki, adiunkt, audytor techniczny PCA oceniający laboratoria badawcze wg ISO 17025, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, konsultant systemów bezpieczeństwa i jakości żywności, ekspert w zakresie walidacji procesów produkcyjnych i wyznaczania trwałości żywności. Obecnie zatrudniona na stanowisku Dyrektora Naukowo - Technicznego w międzynarodowej firmie Silliker Polska – grupa Merieux NutriSciences świadczącej usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności i posiadającej w Warszawie akredytowane Laboratorium Nr AB 462 a ponadto : Z-ca Przewodniczącego KT PKN ds. Mikrobiologii Żywności, członek Komitetów Technicznych PKN z zakresu Analizy Żywności (Nr 235) i Biotechnologii (Nr 287), członek Komitetu Technicznego PCA, Ekspert PCA ds. Akredytacji Jednostek Certyfikujących.

Izabela Dąbrowska-Kasiewicz
Alior Bank
Od blisko 15 lat zajmuje się tematyką sektora rolno-spożywczego.  Od 2016 r. odpowiada za ofertę produktową dla sektora rolno-spożywczego w Alior Banku. Wcześniej zajmowała się finansowaniem szeroko rozumianego agrobiznesu w Banku BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas) oraz mBanku. W doczasowej pracy zawodowej zajmowała się między innymi  rozwojem metodologii oceny zdolności kredytowej podmiotów działających branży rolnej, analizą rynków rolnych oraz zarządzaniem procesem kredytowym. W latach 2004-2007 pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zajmowała się tematami związanymi z reformą Wspólnej Polityki Rolnej.
dr Anita Frydrych
Marcato

Doktor nauk chemicznych w zakresie chemii i technologii materiałów polimerowych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 2016 roku rozpoczęła pracę w Marcato Sp. z o.o., gdzie odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produktowych. Ponadto jako Doradca Techniczny wspiera dział handlowy Korporacji KGL S.A. W latach 2010-2016 pracowała w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów nad realizacją projektów naukowo-badawczych związanych z syntezą polimerów biodegradowalnych. W dorobku posiada wiele publikacji, patentów i zgłoszeń patentowych dotyczących tej tematyki. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych z tematyki syntezy polimerów i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 
Agnieszka Koncka-Olejnik
Bank Pekao SA

Od 16 lat swoją karierę związała z bankowością. Z wykształcenia ekonomista, absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, Trener Biznesu, dyplomowany  Coach, wykładowca akademicki. Od 2008r pracuje w Banku Pekao SA, obecnie jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Region Centralny w strategicznym projekcie akwizycyjnym Banku „Program dla Przedsiębiorstw”. Wcześniej jako Koordynator Regionalny w projekcie AGROMANIA. Specjalizuje się w finansowaniu inwestycji w branży AGRO.

Sebastian Jarzębowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Associate Professor at the Faculty of Applied Informatics and Mathematics at Warsaw University of Life Sciences. He received his master's degree in economics at Warsaw University of Life Sciences (2005) and in economics and social sciences (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) at the University of Bonn (2006), and his doctorate in economics at Warsaw University of Life Sciences (2009). Several research stays at the Universities of Bonn, Hamburg, Halle, Visiting professor at the Ohio State University, USA, and the University of Bonn. Scholarships of German Academic Exchange Service (DAAD), Schaumann Foundation and others. Author of several publications including monographs.

Main scientific interest:

Interdisciplinary project work in the fields of economics, food chains, food safety with the main focus:

 • Food Supply Chains
 • Logistics
 • Quality Management
 • Efficiency of companies and chains

Coordination and participation in numerous R&D projects.

Jarosław Jaworski
Coface

Od 1 stycznia 2012 roku jest prezesem Coface. Jako Country Manager odpowiada za rozwój wszystkich obszarów działalności grupy Coface w Polsce: ubezpieczenia należności, faktoringu, informacji gospodarczej oraz windykacji B2B.

Do Coface dołączył w 2006 roku, biorąc na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie na polski rynek spółki faktoringowej Coface, która obecnie jest jednym z największych graczy na rynku i największym faktorem niebankowym w Polsce. Przez wiele lat Członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, obecnie Członek Komisji Rewizyjnej.

W bankowości i usługach finansowych od 1992 roku, od 1999 roku w branży faktoringowej, wcześniej jako dyrektor sprzedaży usług faktoringowych. Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów MBA University of Illinois na Politechnice Lubelskiej. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji.

Kamil Jeziorek
Syngenta

Doktor nauk rolniczych, absolwent SGGW w Warszawie. W latach 2004 - 2015 prowadził badania związane z pozbiorczą jakością owoców. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, w tym w szczególności przechowalnictwa i agrotechniki sadowniczej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, wykładowca.

Obecnie Crop Field Expert w Syngenta, koordynator doświadczeń polowych upraw specjalnych i warzywniczych oraz globalnych projektów Fruit Quality Contract, Interra Farm.

Renata Juszkiewicz
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Od 1996 roku związana z koncernem METRO GROUP w Polsce.  Od 2000 pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa METRO AG w Polsce, reprezentując koncern wobec władz państwowych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń branżowych. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji i Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezes EuroCommerce, przewodnicząca  Rady ds. Handlu Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentuje nowoczesny handel wobec instytucji unijnych w Brukseli.

Szymon Kołodziejczyk
Bureau Veritas

Audytor Standardów Rolno-Spożywczych

Absolwent trzech uczelni rolniczych. Zajmuje się programami certyfikacji w branży Agri. Audytor „GMO-free” VLOG, Rolnictwa Ekologicznego, Integrowanej Produkcji Roślin oraz łańcucha produkcji biopaliw (ISCC, KZR INiG, REDcert). Pasjonat przyrody.

Bogusław Kowalski
Grupa Kapitałowa Graal

Jest twórcą Graal S.A. i głównym udziałowcem Firmy. Początki Graala sięgają 1990 roku. Bogusław Kowalski zaczynał od prowadzenia supermarketu w Wejherowie. Działalność stale się rozwijała, a firma – poza handlem – zaczęła zajmować się dystrybucją, a z czasem produkcją konserw rybnych. Od 2005 roku Bogusław Kowalski konsekwentnie buduje Grupę Kapitałową Graal, tworząc przy tym imperium w segmencie rybnym.

Dr inż. Adam Kuzdraliński
NEXBIO

Prezes Zarządu i założyciel NEXBIO Sp. z o.o.

 • Dr inż. biotechnolog
 • Pracownik naukowy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 • Specjalista w zakresie analizy patogenów zbóż
 • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych krajowych i międzynarodowych

Autor wielu patentów z dziedziny biotechnologii.

Michał Lachowicz
LA-SAD

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2006r. uzyskał Dyplom Negocjatora nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2002 r. właściciel gospodarstwa sadowniczego. Współautor ekspertyzy Instytutu Wiedzy i Innowacji „Strategie funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się koniunktury w gospodarce lub konkretnych branżach” realizowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2010r. Prezes Zarządu LA-SAD TRADE sp. z.o.o.. Od 2014r. Sekretarz Rady Naukowej Forum Ogrodniczo-Przetwórczego. Wiceprezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Lider grupy lobbingowej jabłka i gruszki EUCOFEL (European Fruit and Vegetables Trade Association), Prezes Zarządu Salamika   sp. z o.o.

 
Tomasz Lewek
Gospodarstwo Ogrodnicze w Ryczywole
Absolwent Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach Wiek 62 lata. Od 1990 roku związany z handlem warzywami i owocami na skalę ogólnopolską. Członek zarządu i współtwórca Darfruit Sp. z o.o. firmy ogrodniczo-handlowej. Od 20 lat producent warzyw szklarniowych obecnie owoców jagodowych w Gospodarstwie Ogrodniczym w Ryczywole.
Aleksander Mackiewicz
Pomona Company

Aleksander Mackiewicz Prezes Zarządu Spółki Pomona Company Ltd SP.Z.O.O.

Aleksander Mackiewicz jest doświadczonym menadżerem z wykształcenia technolog żywienia ,magister ekonomii , absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.. W życiu zawodowym był członkiem Zarządu Społecznego Zjednoczenia Przemysłowego Libella oraz Dyrektorem Generalnym Ars Christiana . W latach 1989-1990 był Ministrem Rynku Wewnętrznego .

Od 1991 r. działa w produkcji i handlu w Firmie Pomona Company Ltd Sp. z.o.o. gdzie opatentował innowacyjne produkty które mają zastosowanie w pakowaniu żywności.

Maciej Majewski
Stowarzyszenie Sady Grójeckie

Absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie (1999-2004). W 2005 roku ukończył Studia Podyplomowe z Integrowanej Produkcji w ISiK w Skierniewicach. Wspólnik European Qualifications Alliance. Współzałożyciel Polskiej Technicznej Grupy Roboczej GlobalG.A.P. W dorobku posiada wiele publikacji w czasopismach naukowych dotyczących systemów wiedzy rolniczej, Integrowanej Produkcji, systemu GlobalG.A.P. oraz innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności. Zaangażowany jeste w Stowarzyszenie Sady Grójeckie. Prywatnie miłośnik domowego wina i cydru.

Grażyna Marchewka
Fresh Logistics

Regionalny Menedżer ds. Sprzedaży - od 10 lat w spółce Fresh Logistics Polska, firmie która świadczy pełen zakres usług logistycznych w warunkach kontrolowanej temperatury na rynki europejskie oraz azjatyckie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu systemów zarządzania dla ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.

Marek Marzec
IFS CEE

Marek Marzec jest absolwentem warszawskiej Akademii Rolniczej SGGW - Wydziału Technologii Żywności w 1975 roku,  Pierwsze 15 lat pracował w polskim przemyśle spożywczym. Zaczynał jako inżynier produkcji w zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw a następnie ze szczebla Zjednoczenia  jako inspektor Produkcji  koordynował rozwój nowych produktów w 22 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w całej Polsce. Następne 13 lat kontynuował karierę zawodową w Rolniczej Spółdzielni jako kierownik produkcji, Członek Zarządu oraz Prezes Zarządu (10 lat). W 1993 roku rozpoczął pracę w dużej międzynarodowej Firmie METRO Group. Na początku jako Kupiec produktów spożywczych, a później awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Sprzedaży Makro Cash and Carry Polska. W 1998 roku po roku szkolenia w Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii i USA został odpowiedzialny za pierwszy projekt w Polsce prywatnych marek a następnie  koordynował rozwój produktów private label żywnościowych i nieżywnościowych w Metro Group International, Makro Czechy, Metro Węgry ,Rumunia, Bułgaria i Turcja. Równolegle pracował  jako członek międzynarodowego zespołu przygotowującego nowe inwestycje  METRO Group w Rosji, na Ukrainie i w Chorwacji. W 2001 roku awansował na stanowisko  Szefa Zapewnienia Jakości  CEE z obowiązkiem: Koordynacji zapewniania jakości w Metro Group: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Serbia, Chorwacja , Ukraina i Rosja. Wspierania rozwoju Private Label  i Zakupów Międzynarodowych. Od 2003roku był Przedstawicielem Metro w Globalgap i IFS. W 2010 roku rozpoczął pracę jako niezależny konsultant w dziedzinie rozwoju biznesu w zakresie działalności eksportowo-importowej oraz handlu detalicznego. Na stałe współpracuje z  IFS . Ponad 25 lat pełnił okresowo  funkcje w Zarządach,  w kilku firmach (EWA-BIS Group) działającej w różnych dziedzinach biznesu w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Niemczech i Kanadzie. Pan Marek Marzec napisał wiele artykułów w czasopismach specjalistycznych. Dał wiele wykładów na międzynarodowych konferencjach w Warszawie, Paryżu , Berlinie, Dusseldorfie, Londynie, Madrycie, Sofii,Zagrzebiu,Belgradzie, Bukareszcie, Pradze, Budapeszcie, Kijowie, Tbilisi, Baku, Moskwie, Toronto i Chicago.

Agnieszka Mężyńska
DQS Polska

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz podyplomowego studium Menadżer Jakości Szkoły Głównej Handlowej. Po kilku latach pracy w przemyśle spożywczym na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości, rozpoczęła w 2005 r. pracę w jednostce certyfikującej DQS Polska sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w auditowaniu systemów zarządzania w zakresie norm: IFS Food, IFS Logistics, BRC Food, ISO 22000, FSSC 22000, FAMI QS, ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, PN-N 18001. Realizuje również liczne szkolenia dla firm spożywczych. Od 2015 roku współpracuje również z IFS Management GmbH jako trener prowadzący szkolenia kalibracyjne dla auditorów przeprowadzających audity certyfikujące IFS Food.

prof. Jan Jakub Michałek
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek jest dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW). Jest autorem ponad stu artykułów i trzech książek na temat polityki handlowej, WTO i integracji europejskiej.

dr Artur Miszczak
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 30 lat pracuje w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pracownik naukowy, doktor nauk rolniczych. Początkowo pracował w Zakładzie Fizjologii Roślin, następnie w Zakładzie Przechowalnictwa i Przetwórstwa, a obecnie kieruje Zakładem Badania Bezpieczeństwa Żywności. Od 15 lat prowadzi akredytowane laboratorium zajmujące się analizami pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby zarówno urzędów państwowych jak i firm prywatnych. Międzynarodowy certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej pozwala na współpracę z największymi firmami agrochemicznymi w badaniach niezbędnych do rejestracji nowych środków ochrony roślin w Polsce i UE. Aktywnie współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod względem budowania krajowego systemu bezpieczeństwa żywności zarówno w zakresie praktycznym jak i legislacyjnym. Jest konsultantem przy ocenie wniosków rejestracyjnych nowych środków ochrony roślin na poziomie krajowym i UE.

Mieczysław Obiedziński
TÜV SÜD Polska

Auditor TÜV, absolwent Wydziału Technologii Żywności, SGGW w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w przemyśle od 2003 w zakresie auditowania, utrzymania i konsultowania systemów zarządzania.Od 2006 roku związany z jednostką certyfikującą TÜV SÜD Polska jako trener z zakresu systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, EN 16001/ISO 50001, PN-18001/OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC, BRC-IoP, FAMI-QS.Wykładowca studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym" SGGW w Warszawie.

Zbigniew Oczadły
ERGO Solutions

Założyciel i pomysłodawca ERGO Solutions

Wszechstronne wykształcenie (m.in. doktorat z zakresu technologii żywności i żywienia, wykształcenie wyższe z zakresu marketingu i zarządzania w przemyśle spożywczym, a także ukończone liczne studia podyplomowe), wieloletnie doświadczenie branżowe oraz prawdziwa pasja, pozwoliły mu na stworzenie firmy cieszącej się ogromnym zaufaniem wielu firm z branży spożywczej.

Janusz Olejnik
Merieux NutriSciences

Absolwent ART Olsztyn ( Akademia Rolniczo Techniczna ) obecnie Uniwersytet Warmińsko Mazurski (UWM), studia ukończył z wyróżnieniem w   1992 z tytułem Magistra Inżyniera Technologii Żywności o specjalizacji Technologia Mleczarska. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania I Marketingu, wydziału Zarządzania i Marketingu o kierunku Zarządzanie i Marketing. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej  programu Master of Business Administration, Business management  - European Academy of Management Skills. Od 2001 pełni funkcję Dyrektora Generalnego firmy Silliker Polska Sp. z o.o. należącą do globalnej marki Merieux Nutrisciences specjalizującej się badaniach i usługach z zakresu jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych oraz pokrewnych dziedzinach w tym opakowaniach. Jest aktywnym członkiem dwóch komitetów technicznych PKN, PKN KT35 (Mleka i Przetworów Mlecznych), PKN KT310 (Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności), Członkiem Rady Polskiej Izby Opakowań, autorem wielu artykułów, organizatorem i prelegentem na wielu konferencjach branżowych.

prof. Arkadiusz Orłowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Profesor SGGW w Katedrze Informatyki. Dyrektor ogólnouczelnianego Centrum Edukacji Multimedialnej.

W 1987 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera Podstawowych Problemów Techniki. Doktorat obronił w 1992 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a habilitację w 1999 roku w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Prowadził długookresowe badania naukowe w Niemczech jako stypendysta Max-Planck-Gesellschaft na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, kontynuowane później w USA na Uniwersytecie Harvarda. Krótsze wizyty badawcze składał w wielu uniwersytetach i instytucjach naukowych, m.in. francuskich (Universite Joseph Fourier w Grenoble, Universite Pierre et Marie Curie w Paryżu), angielskich (Cambridge University, Oxford University, Imperial College w Londynie), niemieckich (Jena, Konstancja, Monachium, Ulm), włoskich (Universita degli Studi di Palermo), słowackich (Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie), holenderskich (CWI w Amsterdamie), amerykańskich (University of Oregon w Eugene) i nowozelandzkich (The University of Auckland).

Autor lub współautor ponad 200 artykułów naukowych, większość w języku angielskim w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej lub w prestiżowych wydawnictwach indeksowanych w Web of Science, oraz kilku podręczników akademickich i skryptów. Redaktor lub współredaktor naukowy ponad 20 monografii. Kierownik lub główny wykonawca wielu krajowych i zagranicznych grantów naukowo-badawczych oraz projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Przewodniczący lub członek komitetów naukowych i organizacyjnych kilkunastu dużych konferencji krajowych i międzynarodowych. Recenzent czasopism i wydawnictw naukowych o zasięgu światowym. Redaktor naczelny czasopisma „Information Systems in Management”.

Aktywny popularyzator nauki, współprowadzący około 50 odcinków telewizyjnego programu  „Symulator Faktu”, uczestnik wielu radiowych i telewizyjnych audycji popularno-naukowych, autor około 30 artykułów popularyzujących naukę w gazetach i czasopismach oraz pokazów i prezentacji na Piknikach Naukowych, Festiwalach Nauki i w Centrum Nauki Kopernik. Wyróżniony kilkoma nagrodami JM Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jego aktualne zainteresowania naukowe obejmują m.in. zastosowania zaawansowanych metod informatyczno-statystycznych (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza obrazów, wielowymiarowe analizy danych) w naukach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych oraz szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa informacji, procesów i systemów złożonych.

Krzysztof Pawiński
Maspex

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współtwórca grupy Maspex Wadowice, wiodącego producenta na rynku produkcji soków, nektarów i napojów, a także produktów instant (kawa cappuccino, kakao, zabielacze, herbatki) w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej, produkującą również makarony.

Paulina Piskorska
SGS

Absolwentka Biotechnologii, technologii i analizy żywności na Politechnice Gdańskiej. Członek Koła Biotechnologów. Uczestnik badań związanych z optymalizacją warunków mikrokapsułkowania kwasów tłuszczowych n-3 i n-6. Uczestnik  licznych konferencji naukowych. Obecnie Koordynator Sektora Bezpieczeństwa Żywności, Lider Zespołu ds. Certyfikacji oraz Local Key Account Coordinator w SGS Polska Sp. z o.o.. Auditor Systemów : ISO 9001:2015, HACCP, FSSC 22000, ISO 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Agnieszka Popielas
ALS Food & Pharmaceutical

Dyrektor Zarządzający oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości w spółce ALS Polska, świadczącej usługi w zakresie badań laboratoryjnych żywności oraz badań konsumenckich i sensorycznych żywności. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (biotechnologia) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (podyplomowe studium z zarządzanie marketingowego), od 10 lat związana z branżą bezpieczeństwa i jakości żywności.

Jerzy Próchnicki
Bayer
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, doktor nauk rolniczych. 12 lat zarządzał dużymi gospodarstwami rolnymi na Dolnym Śląsku. Po podjęciu pracy w 1992 roku w firmie Bayer pracował w Polsce i za granicą (10 lat) pełniąc różnorodne funkcje, od przedstawiciela regionalnego po Global Managera. Obecnie Dyrektor Działu Rozwoju i Rejestracji Bayer, dział Crop Science, odpowiedzialny za innowacyjne technologie, rolnictwo cyfrowe oraz zrównoważenie produkcji żywności w Polsce i Krajach Bałtyckich. Aktywnie współpracuje z urzędami polskimi i unijnymi, instytutami naukowymi i firmami badawczymi, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego, członek Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Jest ekspertem z zakresie bioróżnorodności, ochrony wód i gleby, zapylaczy oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji rolniczej.
Wiesław Różański
UPEMI

Posiada bogate doświadczenie i rozległą wiedzę na temat funkcjonowania branży mięsnej w Polsce i na świecie. Zawodowo zaangażowany w wiele przedsięwzięć biznesowych z zakresu handlu, doradztwa oraz energii odnawialnej. Społecznie od wielu lat wspiera polską branżę mięsną, pełniąc m. innymi funkcję prezesa zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, która z powodzeniem prowadzi szeroko zakrojoną promocję polskich produktów na świecie oraz dąży do upowszechniania wiedzy i standaryzacji jakościowej.

Adriana Rudnicka
Ewa-BIS

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY GRUPY OWOCE NATURY I „EWA-BIS”

Dyrektor zarządzająca  firmami eksportującymi polską produkcję rolno-spożywczą, w szczególności owoce i warzywa do ponad 30 krajów na 4 kontynentach.

Odpowiedzialna za strategię rozwoju, budowanie działów eksportu i bezpieczeństwo transakcji eksportowych.

Prelegentka na konferencjach branżowych w kraju i za granicą, miedzy innymi jako ekspert Programu Ministerstwa Gospodarki „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”, gdzie przedstawiała polskie specjalności żywnościowe podczas misji zagranicznych. Aktywnie współpracuje z licznymi organizacjami wspierającymi eksport polskiej żywności.

Miłośniczka podróży i poznawania nowych kultur.

Nevin Rühle
IFS
Nevin Rühle - IFS Director Business Development - holds a master in food technology and business administration - has more than 10 years of professional experience in different fields in the international food industry - is active since 2013 in the IFS Management GmbH head office in Berlin/Germany
dr Krzysztof Rutkowski
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Krzysztof P. Rutkowski w roku 1992 ukończył Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej uzyskując tytułu magistra inżyniera biotechnologii. W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w Zakładzie Przechowalnictwa i Przetwórstwa. W 2002 roku uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.

Główna tematyka badań to wpływ czynników przedzbiorczych (m. in. zawartości składników mineralnych, zabiegów agrotechnicznych w sadzie, technologii uprawy) i pozbiorczych (termin zbioru, optymalizacja warunków przechowywania – temperatura, wilgotność względna i skład gazowy atmosfery przechowalniczej, pozbiorcze traktowanie 1-MCP oraz gorącą wodą) na jakość owoców, ich trwałość podczas przechowywania i transportu oraz występowanie chorób fizjologicznych. Badania obejmują również praktyczne możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii ultraniskotlenowych w przechowalnictwie owoców oraz zastosowanie niedestrukcyjnych metod pomiaru dojrzałości i jakości owoców.

Członek następujących organizacji: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Ogrodniczych (ISHS), Sekcji Przechowalnictwa Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN (vice przewodniczący) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (PTNO). W latach 2010-2016 członek Zarządu i przewodniczący Grupy Roboczej „Postharvest and Fruit Quality” działającej w ramach European Fruit Research Institutions Network (EUFRIN). Od 2017 roku przewodniczący grupy roboczej ISHS Workgroup Controlled & Modified Atmosphere Storage of Horticultural Products.

Udział w realizacji wielu projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Autor/współautor 57 oryginalnych publikacji naukowych, 168 popularno-naukowych, 116 doniesień na konferencjach krajowych i 90 międzynarodowych, 11 książek i 1 monografii.

Ściśle współpracuje ze środowiskiem sadowniczym i przemysłem. W 2011 roku odznaczony honorowa odznaką MRiRW „Zasłużony dla rolnictwa”.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa pełniąc jednocześnie funkcje kierownika Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa.

Dariusz Sapiński
Mlekovita

Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu, Grupa MLEKOVITA

Ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i od początku kariery zawodowej związał się z branżą mleczarską. W 1979 r. rozpoczął pracę w wysokomazowieckiej spółdzielni, już po 3 latach objął stanowisko Wiceprezesa ds. Produkcji i Techniki, a w 1986 Rada Nadzorcza powierzyła mu stanowisko Prezesa Zarządu. W 1992 r. nadał spółdzielni nazwę MLEKOVITA i opracował logo firmy. Dzięki jego skutecznemu zarządzaniu MLEKOVITA stała się największą firmą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej (16 zakładów produkcyjnych, 31 własnych centrów dystrybucyjnych i ponad 100 własnych sklepów MLEKOVITKA), liderem Listy 1000 Największych Firm Branży Spożywczej w Polsce oraz najcenniejszą marką w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki. Kierowana przez Dariusza Sapińskiego firma stała się niekwestionowanym liderem branży, firmą o ustalonej renomie na świecie, a sam prezes – zdobywcą wielu prestiżowych nagród i tytułów, w tym państwowych (m.in. Brązowego Krzyża Zasługi, Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski) oraz biznesowych (m.in. Businessmena Roku, Najbardziej Szanowanego Szefa Firm Produkcyjnych w Polsce, Indywidualności Roku, Agrobiznesmena Roku, Medalu „Zasłużony dla eksportu”).

Monika Tyska
Agencja Rynku Rolnego

Ukończyła studia z zakresu nauk o żywieniu i konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UW, ekonomii w KSAP, protokołu dyplomatycznego PISM. Jest urzędnikiem mianowanym Służby Cywilnej. Przez 7 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie jest dyrektorem Biura Wspierania Eksportu w Agencji Rynku Rolnego. Koordynator szeregu  projektów promocyjnych zarówno krajowych jaki i zagranicznych, m.in. konferencji, seminariów, branżowych spotkań biznesowych.

Barbara Wojciechowska
Cedrob

Absolwenta Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 2001 roku. Po zakończeniu studiów rozpoczęłam pracę w firmie „CEDROB” S.A. Pełnomocniki Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz Dyrektorem działu Systemów Zarządzania Jakością. Wdraża i nadzoruje wymagania systemowe – HACCP, ISO 9001:2015, IFS, BRC, REDCert, Halal itd. w poszczególnych obiektach firmy „CEDROB” S.A.

Tadeusz Wojciechowski
Biuro Promocji Jakości

Ekspert Integrated Pest Management (IPM) członek Komitetu Technicznego Nr 313 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Prezes zarządu Polskiej Federacji Pest Control Prezes zarządu Biura Promocji Jakości. od 12 lat Redaktor naczelny czasopisma “ “Bezpieczęństwo I Higiena Żywnosci”. Brał udział w realizacji projektów międzynarodowych Unii Europejskiej obejmujących kwestie technologii i bezpieczeństwa żywności kierowanych jako wsparcie dla przemysłu spożywczego w kraju. Wiedzę i doświadczenie zdobywał uczestnicząc w kilkudziesięciu międzynarodowych specjalistycznych kursach i konferencjach organizowanych przez ekspertów z UE, USA, w tym z Codex Alimentarius, FDA , FAO/WHO, FLEP, EFTA i NSF, a także podczas wyjazdów studyjnych.

Mateusz Woźniak
FreshMazovia

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Obecnie studia  doktoranckie w Katedrze Sadownictwa. Ukończyłem również studia podyplomowe: Integrowana Produkcja w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W firmie FreshMazovia od 2004 roku zajmuję się systemami jakości, szkoleniami oraz doradztwem sadowniczym, pracę zawodową łączę z praktyką prowadząc gospodarstwo sadownicze.

ks. dr Artur Wysocki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Praktycznego Zarządzania na Francuskim Instytucie Zarzadzania, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, Instytutu Katolickiego w Paryżu, UKSW, gdzie w 2007 r. uzyskał stopień dr socjologii.  Staż na Uniwersytecie w Durham (UK).

Praca zawodowa: 2008-2009 - adiunkt w Instytucie Politologii WNHiS UKSW oraz starszy wykładowca w Instytucie Gospodarki Światowej SGH, 2009-2013 - adiunkt w Katedrze Socjologii Procesów Społecznych Instytutu Socjologii WNHiS UKSW, od 2013 kierownik Zakładu katolickiej nauki społecznej w Katedrze Socjologii Religii IS WNHiS UKSW.

Badania: katolicka nauka społeczna, etyka społeczna i gospodarcza, socjologia religii, więzi i procesy społeczne, socjologia parafii, kultura i religie chińskie oraz ich wpływ na współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Chinach, ekorozwój.

Sponsorzy

Sponsor platynowy

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy brązowi

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne POLIN
w Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa

 

 

Kontakt

Osoba kontaktowa do udzielania informacji w związku z kongresem:
Aleksandra Tokarz