O kongresie

V KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

 

IFS Office Central & Eastern Europe zaprasza Państwa na

V JUBILEUSZOWĄ EDYCJĘ KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI  w dniu

6 listopada 2018 r.

w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Tematem przewodnim będzie jakość i bezpieczeństwo żywności.

W ramach wydarzenia odbędzie się również wystawa produktów innowacyjnych.

Zainteresowanych Sponsorów, Wystawców i Partnerów zapraszamy do kontaktu :

Aleksandra Tokarz
 telefon: +48 722 222 928
e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com
Marek Marzec
 telefon: +48 601 957 701
e-mail: marzec@ifs-certification.com

 

Szanowni Państwo,

Zbliża się jubileuszowa piąta edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności, zaplanowanego w tym roku na 6 listopada. Tradycyjnie już Kongres organizowany jest przez biuro CEE International Food Standard – IFS przy pomocy i współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i CSCMP Poland.

Program Kongresu odzwierciedla potrzebę integralnego podejścia do bezpieczeństwa żywności, czyli wskazujące na ścisłe, nierozerwalne powiązanie wszystkich etapów i uwarunkowań łańcuchów technologicznych, logistycznych i funkcjonalnych. Zgranie tych elementów, właściwy nadzór nad żywnością oraz dochowanie wierności tradycjom i kulturze produktów żywnościowych kreuje jej jakość.

Aby sprostać różnorodnym wyzwaniom, jakie stoją przed nami, jednostronne podejście skoncentrowane na klasycznych badaniach nie jest już wystarczające. Wymagane jest podejście multidyscyplinarne, łączące kwestie ekonomiczne, społeczne i prawne, a także dyscypliny nauk technicznych, środowiskowych i przyrodniczych.


Kogo spotkają Państwo na Kongresie?

Przedstawicieli producentów surowców dla przemysłu przetwórczego, przetwórców, banki, handlowców (firmy handlowe, eksporterzy, sieci handlowe, dystrybutorzy), dyrektorów eksportu, dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe prowadzonego biznesu, firmy logistyczne, przedstawicieli służb nadzoru rynku, jednostki certyfikujące, konsultantów, firmy ubezpieczeniowe, przedstawicieli nauki.

IFS (International Featured Standards) to grupa standardów opracowywana przez specjalistów z różnych krajów. Najważniejszym standardem jest IFS Food 6 dedykowany firmom przetwórstwa spożywczego. Został uznany przez GFSI. Uzyskiwane certyfikaty IFS wymagane są przez wiele wiodących sieci handlowych w Europie oraz importerów będących dostawcami nowoczesnego handlu hurtowego i detalicznego.
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) jest niezależną organizacją skupiającą ekspertów z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw działającą od ponad 50 lat. Ma siedzibę w USA, jest również obecna na wszystkich kontynentach (w ponad 70 krajach) i ma przedstawicielstwa na całym świecie. Działalność organizacji poświęcona jest promowaniu i upowszechnianiu badań i wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. CSCMP ma ponad 9 000 członków i jest pierwszą i największą światową organizacją skupiającą profesjonalistów z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki. SGGW współpracuje z około 275. partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Umożliwia to pracownikom i studentom liczne wyjazdy do uczelni partnerskich na staże lub studia.

Program

V KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 2018
2018-11-06
Sala Pomnikowa
Sala BA SAMIM
Sala B
Sala A
Konferencja-2018
Audytorium
Sala Pomnikowa
Sala BA SAMIM
Sala B
Sala A
Konferencja-2018
Audytorium
09:30 - 11:00
I Sesja Plenarna – Audytorium

Sesja ta dostępna jest dla wszystkich uczestników.

 
 
 

09:30 – 09:40
Otwarcie Kongresu.

 
09:40 – 10:00
Projekt Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia przy SGGW w Warszawie.

 
10:00 – 10:20
Jak standard IFS pomaga w rozwoju ponad 22 tys. firm w 104 krajach ?

 
10:20 – 10:40
EIT Food- Unijny Program prac nad innowacjami w żywności

 
10:40 – 11:00
Jak zbudować markę o wartości 1 685,9 mln zł ?

 
11:00 - 11:30
Przerwa Kawowa
11:30 - 13:25
IA Sesja Plenarna (kontynuacja) – Audytorium

Sesja ta dostępna jest dla wszystkich uczestników, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny w godzinach 11:30 – 13:25.

 
 
 

11:30 – 12:15
Panel dyskusyjny ” Rola systemów zapewnienia jakości w budowaniu wartości marki”

 
12:15 – 12:45
Najnowszy stan techniki w zakresie wykrywania zafałszowań zywnosci

 
12:45 – 13:05
Zarządzanie alergenami – narzędzia i wskazówki.
 
13:05 – 13:25
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności wynikające z obecności Listeria monocytogenes. Fakty i mity.

 
11:30 - 13:25
Sesja IIA – Produkcja Pierwotna – Sala A

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 11:30 – 13:25.

 
 
 

11:30 – 12:15
Problemy zapewnienia jakości w imporcie i eksporcie owoców i warzyw

 
12:15 – 12:45
Problemy bezpieczeństwa żywności w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego

 

12:45 – 13:05
Inspekcja X-Ray w przemyśle spożywczym – minimalizacja ryzyka wystąpienia ciał obcych oraz zapewnienie bezpieczeństwa produktów

 

13:05 – 13:25
Znaczenie dobrowolnych systemów zapewnienia jakości produkcji na przykładzie systemu certyfikacji QMP (Quality Meat Program) dla bydła

 
11:30 - 13:25
Sesja IIIA – Certyfikacja – Sala B

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 11:30 – 13:25.

 
 
 

11:30 – 12:15
Warsztaty:
• Prawa obowiązki wynikające z umowy certyfikacyjnej oraz wydaniem decyzji o certyfikacji.
• Procedura: Odwołania, reklamacje i skargi dotyczące certyfikacji.
• Procedura: Zawieszenie/wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie.
• Sposób wyboru jednostki certyfikującej oraz jej rola w systemie zarządzania jakością.
• Analiza ryzyka pod kątem zafałszowań żywnosci w aspekcie IFS Food v 6.1.


 
12:15 – 12:45
Nowości w IFS.

 
12:45 – 13:05
Interpretacja wymagań 10 KO wg 6 wersji IFS Food. Prawidłowe przygotowanie się do procesu certyfikacji.

 
13:05 – 13:25
Programy certyfikacji IFS jako narzędzie wspierające cały łańcuch spożywczy.

 
11:30 - 13:25
Sesja IV A – Logistyka – Sala BESAMIN

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 11:30 – 13:25.

 
 
 

11:30 – 12:15
Panel dyskusyjny” Innowacje i wyzwania w łancuchach dostaw-uwarunkowania prawne”.

 
12:15 – 12:45
Współpraca i integracja w łańcuchach dostaw.

 
12:45 – 13:05
Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu łańcuchem dostaw zgodnie z koncepcją Short Supply Chain.

 
13:05 – 13:25
Jedwabny szlak strategiczny jako kanał transportu w XXI wieku.

 
11:30 - 13:25
Sesja VA – Dietetyka – Sala Pomnikowa

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 11:30 – 13:25.

 
 
 

11:30 – 12:05
Panel dyskusyjny: „Podążanie za nowymi potrzebami polskich konsumentów, problemy sprzedaży produktów prozdrowotnych w placówkach handlowych”.

 
12:05 – 12:45
Czy istnieje dieta cud? Czy można schudnąć 10 kg w tydzień bez wysiłku i ograniczeń jak głoszą chwytliwe hasła reklamowe.

 
12:45 – 13:05
Dietetyk jako najbardziej wymagający klient branży spożywczej, czyli o tym jak dietetycy widzą produkty spożywcze i jak najskuteczniej dotrzeć do tej grupy odbiorców ze swoją ofertą.

 
13:05 – 13:25
Jestem na zakupach. Jak wybierać odpowiednie do stanu zdrowia produkty żywnościowe?


 
13:25 - 14:25
Lunch – Networking
14:30 - 16:30
IB Sesja Plenarna (kontynuacja) – Audytorium

Sesja ta dostępna jest dla wszystkich uczestników, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny w godzinach 14:30 – 16:30.

 
 
 

14:30 – 14:50
Działalność Zagranicznych Biur Handlowych- wsparcie PAIH dla ekspansji zagranicznej firm.

 
14:50 – 15:10
Substancje bioaktywne w żywności.

 
15:10 – 16:10
Panel dyskusyjny: ” Bezpieczeństwo finansowe w prowadzeniu biznesu”.

 
16:10 – 16:30
Jak wzajemnie można sobie pomagać w biznesie-Mentor w Early Warning Europe. Polacy o Firmach Rodzinnych.

 
14:30 - 16:30
Sesja IIB – Produkcja Pierwotna – Sala A

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 14:30 – 16:30.

 
 
 

14:30 – 14:50
Panel dyskusyjny ” Główne obszary ryzyka: pozostałości pestycydów, choroby odzwierzęce, spełnienie wymogów ORGANIC, HALAL i KOSHER”.

 
14:50 – 15:30
Rolnictwo zrównoważone.

 
15:30 – 16:10
Znaczenie badań laboratoryjnych w zapewnieniu jakości produktów świeżych.

 
16:10 – 16:30
Dobrowolne standardy zapewnienia jakości: znaczenie standardu GLOBALG.A.P. w eksporcie.

 
14:30 - 16:30
Sesja IIIB – Opakowania – Sala B

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 14:30 – 16:30.

 
 
 

14:30 – 14:50
Wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym.

 
14:50 – 15:30
Panel dyskusyjny: „Problemy związane z zastosowaniem opakowań do żywności”.

 
15:30 – 16:10
„Jak wydrukować bezpieczne opakowanie na żywność -wszystko, co wiemy o migracji”.

 
16:10 – 16:30
Dobór opakowań z perspektywy oczekiwań konsumenta, handlu i transportu.

 
14:30 - 16:20
Sesja IVB – Logistyka – Sala BESAMIN

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 14:30 – 16:30.

 
 
 

14:30 -14:50
Nowe trendy i wyzwania organizacyjne w transporcie międzynarodowym przedstawiciel firmy.

 
14:50 – 15:20
Standaryzacja procesów magazynowania i transportu na przykładzie wymagań Standardu IFS Logistics.

 
15:20 – 15:50
Innowacyjne rozwiązania w znakowaniu produktów.

 
15:50 – 16:20
Rola IT w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

 
14:30 - 16:30
Sesja VB – Nowości Technologiczne – Sala Pomnikowa

Sesja ta ma ograniczoną liczbę miejsc, jednak możesz wybrać inny blok tematyczny albo sesję plenarną, które odbędą się w godzinach 14:30 – 16:30.

 
 
 

14:30 – 14:45


 
14:45 – 15:00


 
15:00 – 15:15


 
15:15 – 15:30


 
15:30 – 15:45


 
15:45 – 16:00


 
16:00 – 16:15


 
16:15 – 16:30


 
16:30 - 17:15
II Sesja Plenarna – Audytorium

Sesja ta dostępna jest dla wszystkich uczestników.

 
 
 

16:30 – 17:00
Komunikacja w kryzysie.

 
17:00 – 17:15
PODSUMOWANIE KONGRESU.

 
Select date to see events.

 
Aby pobrać plik w formacie PDF, kliknij przycisk:

Wystawa innowacyjnych produktów i usług

Wystawcy:

W ramach wydarzeń towarzyszących Kongresowi w Foyer Centrum Konferencyjnego odbędzie się wystawa innowacyjnych technologii, produktów, opakowań i rozwiązań logistycznych. Celem wystawy jest zapoznanie uczestników Kongresu z osiągnięciami poszczególnych wystawców. Uczestnikami Kongresu będą m.in. przedstawiciele prasy fachowej, przedstawiciele producentów produktów spożywczych, sieci handlowych, firm handlowych i logistycznych, którzy mogą być zainteresowani zakupem produktów prezentowanych na wystawie.

Dlatego, zachęcamy również Państwa do wzięcia udziału w wystawie i wypromowania swoich produktów!

Więcej informacji:

Julia Ryks

e-mail: juliar@foodcongress.org

 tel.: +48 603 744 199

Aleksandra Tokarz

e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com

tel.: +48 722 222 928

Sponsorzy

Sponsorzy platynowi:

Sponsorzy złoci:

Sponsorzy srebrni:

Sponsorzy brązowi:

Partnerzy

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne POLIN
w Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa

 

 

Rejestracja

Zgłoś się na Kongres!

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Cennik uczestnictwa w V Kongresie Bezpieczeństwa Żywności

Wszyscy uczestnicy „first minutes”

– przy wpłacie do 30 czerwca 2018 r.

650 PLN + 23 % VAT
Uczestnicy ubiegłorocznej edycji w 2017 r.

– przy wpłacie: po 30 czerwca 2018 r. do 6 października 2018 r.

700 PLN + 23 % VAT
Nowi uczestnicy w 2018 r.

– przy wpłacie: po 30 czerwca 2018 r. do 6 października 2018 r.

750 PLN + 23 % VAT
Wszyscy uczestnicy w 2018 r.

– przy wpłacie: po 6 października 2018 r.

900 PLN + 23 % VAT

Regulamin dostępny TUTAJ


 

Kliknij TUTAJ aby rozwinąć formularz rejestracyjny.
 

 

Współpraca

Aby zostać Sponsorem, Partnerem bądź Wystawcą, uzupełnij poniższy formularz albo wyślij wiadomość do:
 

Aleksandra Tokarz

telefon: +48 722 222 928
e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com
Marek Marzec

telefon: +48 601 957 701
e-mail: marzec@ifs-certification.com

 

Wybierz interesującą Ciebie opcję:

Zostań Sponsorem


Zostań Partnerem


Zostań Wystawcą
 

Pobierz plik PDF z warunkami dla partnerów:

Pobierz plik PNG z pakietem dla sponsorów i wystawców:

Poprzednie edycje

Opinie uczestników poprzednich edycji:

„Dzień pasjonujących wykładów, niezwykle interesujących spotkań z wybitnymi ekspertami w dziedzinie zapewnienia jakości w produkcji żywności oraz jedna z nielicznych tak profesjonalnie i specjalistycznie przygotowanych debat dotyczących problemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jestem przekonana, iż to wszystko czeka również na uczestników kolejnego, V Kongresu Bezpieczeństwa Żywości. „

— Zofia Zawadzka, Kierownik ds. Zapewnienia Jakości i Współpracy z Klientami Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

„Ubiegłoroczny Kongres Bezpieczeństwa Żywności, ze względu na zakres poruszanych tematów, był doskonałym miejscem pozwalającym na wymianę wiedzy i doświadczenia nie tylko w aspekcie bezpieczeństwa żywności, lecz także nowych technologii w sektorze spożywczym. Jestem pewien, iż planowana w 2018 roku, kolejna V edycja Kongresu będzie nie mniej owocna, a korzyści z niej wynikające ogromne.”

— Dr hab. Arkadiusz Orłowski Prof. SGGW, Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie

„Kongres Bezpieczeństwa Żywności to idealne miejsce na zawarcie nowych znajomości na polu biznesowym, dzięki dużej liczbie uczestników reprezentujących firmy, zarówno z Polski jak i z zagranicy.”

— Agata Zgódka, Manager Działu Zarządzania Jakością , Makro Cash &Carry

„Doskonały dobór tematyki IV Kongresu Bezpieczeństwa Żywności, zaś prelegenci wykazali się ogromną wiedzą, a przy tym potrafili przyciągnąć uwagę słuchaczy.”

— Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu, Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o.

Film na temat naszego kongresu:

Kontakt i Dojazd

Parking dla samochodów osobowych.
Uczestnicy V Kongresu Bezpieczeństwa Żywności mogą korzystać z parkingu Muzeum Historii Żydów POLIN od strony ul. Anielewicza w miarę dostępności miejsc, płatnych miejsc parkingowych znajdujących się w okolicy Muzeum oraz parkingów strzeżonych płatnych.
Wykaz najbliżej zlokalizowanych parkingów strzeżonych wraz z linkami:

1. Parking strzeżony płatny: „Grand Prix” ul. Anielewicza 15
Dojście piesze z parkingu ok. 300 m , 3 minuty. Kliknij tutaj aby skorzystać z google maps.
Tel kontaktowy: 501 443 050

2. Parking strzeżony płatny: „Towing” ul. Plac Krasińskich 2/4/6
Dojście piesze ok. 900 m, 12 minut.Kliknij tutaj aby skorzystać z google maps.
Tel. kontaktowy: (22) 530 86 64

3. Parking strzeżony płatny ul. Anielewicza 23B
Dojście piesze 500 m. ok. 6 minut Kliknij tutaj aby skorzystać z google maps.
Tel. kontaktowy: 697 202 726

Tramwaje:
18, 15, 35, przystanek Muranów (odległość od muzeum ok. 500 m)
17, 33, przystanek Anielewicza (odległość od muzeum ok. 500 m)
Metro:
Stacja Ratusz Arsenał (odległość od muzeum ok. 1 km)
Z dworca Warszawa Centralna:
Tramwaje: 17, 33 (kierunek Żoliborz; przystanek Anielewicza)
Z portu lotniczego im. F. Chopina:
Autobusy: 175 (z przesiadką na tramwaj przy dworcu Warszawa Centralna), 188 (z przesiadką na tramwaje 17, 33 na przystanku GUS)

 
 

Osoba kontaktowa do udzielania informacji w związku z kongresem:
Aleksandra Tokarz