Regulamin

Regulamin i warunki uczestnictwa w kongresie w roli uczestnika

1.Informacje ogólne

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń uczestnictwa „on-line” w Kongresie Bezpieczeństwa Żywności organizowanego w dniu 19.10.2023r. w Warszawie w Hotelu ARCHE przy Al. Krakowskiej 237 (zwanej dalej Kongresem).1.2.Organizatorem Kongresu jest PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25,02-233 Warszawa. 

2.Udział w Kongresie

2.1.Podstawą uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji poprzez formularz na stronie internetowej https://foodcongress.org/.
2.2.Po wypełnieniu formularza potwierdzenie udziału jest przesyłane drogą elektroniczną.
2.3.Przesłanie Zgłaszającemu e-maila zwrotnego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym, a PPH EWA – BIS Sp. zo.o. i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. 

3.Anulowanie udziału

3.1.Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie na niżej określonych warunkach.
a)Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej na e-mail:aleksandra.tokarz@ewabis.com.pl 

4.Uwagi

4.1Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, zapytania lub wnioski dotyczące warunków uczestnictwa w Kongresie należy kierować do:

Aleksandra Tokarz
PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa
.
Tel.+48 722 222 928
e-mail:aleksandra.tokarz@ewabis.com.pl,

lub

Michalina Nguyen
PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.
Tel.+48 663 455 042
e-mail:michalina.nguyen@ewabis.com.pl.