Urodzony w Warszawie. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego (magister ochrony środowiska) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa), ukończone studia podyplomowe na SGGW w zakresie Bezpieczeństwa i Jakości Żywności.
Podczas integracji Polski z Unią Europejską specjalista w Ministerstwie Środowiska w Wydziale Integracji Europejskiej. Przez wiele lat członek Narodowej Rady Ekologicznej powołanej przez Prezydenta RP.
Obecnie kieruje Działem Sustainability w McDonald’s Polska. Pełni w firmie funkcję głównego audytora wewnętrznego w zakresie ochrony środowiska oraz jest członkiem zespołu globalnego Sustainability wdrażającego globalną strategie, której bardzo ważnym elementem jest zagadnienie redukcji gazów cieplarnianych poprzez wprowadzanie sustainability beef.
Członek zarządu Platformy ds. Zrównoważonej Wołowiny.