Uznany audytor łańcucha produkcji biopaliw w systemach KZR INiG, REDcert, ISCC. Pierwsze doświadczenia w tym sektorze zdobywał pracując w obszarze zrównoważonego rozwoju dla jednej z największych firm odpowiedzialnych za produkcję biokomponentów w Polsce. Obecnie jest kierownikiem międzynarodowego centrum kompetencyjnego programów certyfikacji ISCC i REDcert w Bureau Veritas. Certyfikacja w ramach standardów VLOG, IPR i rolnictwa ekologicznego to jego dodatkowe kompetencje. Chętnie angażuje się we wszystkie inicjatywy i projekty związane z szeroko pojętą ideą zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkulacyjnej. Prywatnie ceni bliskość natury i dbałość o pozytywne relacje interpersonalne.


An acclaimed auditor of the biofuel production chain in the scope of KZR INiG, REDcert and ISCC systems. He gained his first experience in this sector by working in the field of sustainable development for one of the largest companies responsible for the production of bio components in Poland. Currently, he works as a head of the international competence center for ISCC and REDcert certification programs at Bureau Veritas. His additional competences cover auditing under such certification systems as: VLOG (non GMO certification scheme), Integrated Production of plants (IPR) and organic farming. He eagerly participates in all initiatives and projects related to the broadly understood idea of sustainable development and circular economy. Privately, he values the closeness of nature and the care for valuable, interpersonal relations.