Obecnie jest zastępcą dyrektora naczelnego HDE, a jednocześnie dyrektorem zarządzającym spółki zależnej stowarzyszenia HDE Trade Services GmbH oraz dyrektorem zarządzającym IFS Management GmbH.