Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i trener w sektorze spożywczym w zakresie IFS, FSSC, ISO 22000 (CQI/IRCA), FSMA – PCQI HF. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Główne zawodowe zaintersowania to metodyka analizy zagrożeń i oceny ryzyka, kontrola zagrożeń biologicznych, mikrobilogia żywności i higena w przemyśle spożywczym.