dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS-PIBP
Samodzielny pracownik naukowy – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy. Przed połączeniem jednostek Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytut Przemysłu Tłuszczowego.
Od wielu lat zajmuje się badaniami olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych. Tematyka badawcza – procesy jednostkowe: technologia pozyskiwania olejów z surowców oleistych, modyfikacja (uwodornienie, przeestryfikowanie, biodiesel FAME, procesy wysokociśnieniowe HPP), analizy fizykochemiczne, instrumentalne, identyfikacja olejów i tłuszczów, ekspertyzy. Od wielu lat organizuje i prowadzi Konferencje Naukowe „Postępy w Technologii Tłuszczów Roślinnych”. Ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, doniesienia na konferencje, patenty. Redaktor Działowy, oleje i tłuszcze, czasopisma naukowego „Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego”, Rzeczoznawca w technologii i analizie jakości olejów i tłuszczów, ekspert biopaliw FAME. Przynależność do organizacji naukowych: Honorowy Członek PSPO, Euro Fed Lipid – Europejska Federacja Badań nad Tłuszczami, AOCS – American Oil Chemist’s Society, PTTŻ – Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, SIT Spoż. NOT. Odznaczenia – Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużony dla Rolnictwa, Złota Odznaka Honorowa NOT, Odznaka Honorowa SIT Spoż.