Przemysław Kuna pracuje w firmie Interzero od 10 lat. Jako Dyrektor Zarządzający sprawuje pieczę nad doradztwem środowiskowym i edukacją ekologiczną. Zajmuje się audytami przedsiębiorców w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów prawnych oraz wdrażaniem działań naprawczych związanych z ochroną środowiska. W regionie krajów europejskich, współtworzy projekt Business Incubator jako Environmental Consulting CFF Head. Aktywnie działa także w serwisie LinkedIn, edukując o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.