Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie) oraz studia podyplomowe i doktoranckie w AWF Warszawa. Jestem trenerem umiejętności społecznych (TUS) i treningu zastępowania agresji (TZA). Jestem również praktykiem Pozytywnej Dyscypliny, komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC). Pracuję nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Dodatkowo zdobywam i rozwijam swoją wiedzę z zakresu wpływu diety na psychikę, mindfulness, pracy z ciałem oraz metod radzenia sobie ze stresem. Edukuję w zakresie tego jak duży wpływ ma wellbeing na performance w sporcie, esporcie oraz biznesie.

Jestem dydaktykiem w Akademii Nauk Stosowanych im Haliny Konopackiej w Pruszkowie.