Absolwent Ogrodnictwa i studiów podyplomowych „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności” na SGGW. Od wielu lat związany z branżą ochrony przed szkodnikami zarówno od strony praktycznej, jak i akademickiej. Jako jeden z pierwszych w Polsce zdobył uprawnienia do wykonywania audytów biologa terenowego. Wieloletnia praca na stanowisku operatora DDD umożliwiła mu zdobycie wiedzy praktycznej. Wiedzę naukową zdobywał na licznych szkoleniach oraz kursach branżowych. W swojej działalności świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne oraz audytorskie dla firm DDD oraz specjalistów w zakresie jakości i ochrony przed szkodnikami w przemyśle spożywczym, paszowym, nasiennym, tekstylnym, tytoniowym, przestrzeni miejskiej i obiektach użyteczności publicznej.