Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, ze specjalizacją Analizy Jakości Żywności. Po studiach magisterskich nadal związana z uczelnią, prowadziła wiele projektów naukowych w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Technologii Żywności. Następnie kontynuowała pracę w akredytowanych laboratoriach: mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym analizując żywność, głównie w kierunku zanieczyszczeń oraz zafałszowań. Pracę w Firmie Lagardere Travel Retail rozpoczęła w roku 2015, od samego początku pracując nad kategorią FOOD. Obecnie zarządza Działem Handlowym Food Service, gdzie miejsce ma kreacja produktów, tworzenie receptur, zarządzanie ofertą i polityką cenową, w blisko 20 brandach kawiarni i restauracji w Polsce, jak również zarządza wyspecjalizowaną komórkę Food Safety, odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności. Dodatkowo zajmuje się nadzorowaniem Produkcji Lodów Rzemieślniczych, działającej w ramach Lagardere Travel Retail. Obecnie specjalizuje się w analizie danych oraz badaniu efektywności wdrożonych projektów.