Pracuje w Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol SA. Ekspert od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Ekspertka programu Climate Leadership UNEP Grid. Absolwentka ochrony środowiska na UAM i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie