Marek Marzec jest absolwentem warszawskiej Akademii Rolniczej SGGW – Wydziału Technologii Żywności w 1975 roku.