Małgorzata Wroniak – dr hab. nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, technologia i chemia tłuszczów roślinnych, profesor uczelni; doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).
Zainteresowania naukowo-badawcze: technologia olejów jadalnych, szczególnie tłoczonych na zimno (w tym oliwy z oliwek extra virgin); cechy sensoryczne, właściwości fizykochemiczne, stabilność oksydacyjna i wartość żywieniowa olejów tłoczonych na zimno; zanieczyszczenia chemiczne w olejach tłoczonych na zimno i rafinowanych; rynek olejów tłoczonych na zimno. Liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Euro Fed Lipid.