Absolwent Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, były wiceprezes Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, obecnie dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.