Menedżer ds. Analiz Sektorowych, Departament Analiz Makroekonomicznych Bank Pekao S.A.