Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Swoją karierę zawodową zaczynał w mediach, jako dziennikarz ekonomiczny w dzienniku „Sztandar Młodych” i w tygodniku „Życie Gospodarcze”. Następnie pracował w agencjach doradztwa komunikacyjnego realizując liczne projekty w obszarach Investor Relations, Public Relations a w szczególności Public Affairs. Przez kilka lat był także pracownikiem administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
Od września 2014 r. kierownik ds. regulacji w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Współtwórca Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK i od lipca 2015 r. prezes zarządu Związku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Producentów Żywności.