Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, kierunek: Technologia Chemiczna w zakresie technologii celulozy, papieru i poligrafii. Następnie po odbyciu studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej uzyskała tytułu doktora nauk technicznych. Od 2006 roku związana ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora biura. Ponad to od 2008 r. reprezentuje Stowarzyszenie w Komitecie ds. Recyklingu działającego w ramach Europejskiej Konfederacji Producentów Papieru (CEPI), członek reprezentant SPP w PKN/KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów, członek grupy roboczej zajmującej się tłumaczeniem norm branżowych, członek Grupy roboczej CEN zajmujących się kwestiami związanymi z makulaturą, przedstawiciel SPP w Komisji Naukowo-Technicznej FSNT-NOT ds. Ochrony Środowiska, Członek polskiej delegacji ekspertów współtworzących Konkluzje BAT dla branży celulozowo – papierniczej.