Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Reprezentuje polskich rolników w COPA COGECA w grupie roboczej Jakość oraz Grupie Roboczej Promocja, której jest przewodniczącym czwartą kadencję. Przewodniczył Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie pierwszej kadencji powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest przewodniczącym Rady Sektora Wołowiny powołanej w 2017 roku przez sześć organizacji producentów i przetwórców sektora wołowiny. Inicjował i współtworzył dobrowolny system jakości mięsa wołowego Quality Meat Program uznany przez MRiRW oraz Komisję Europejską. Z jego inicjatywy został założony w Polsce podmiot skupiający wybitnych naukowców z Australii i Unii Europejskiej których celem jest wdrażanie systemu zapewniają jakości kulinarnej wołowiny wzorowanego na australijskim Meat Standard Australia do praktyki produkcyjnej i metodologii australijskiej do badań naukowych w UE. Działa aktywnie w Grupie Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych. Jest autorem i współautorem ponad dwudziestu publikacji naukowych w szczególności z zakresu jakości kulinarnej mięsa wołowego, a także ontologii produkcji wołowiny.