Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Od 2000 roku zajmuje się dokumentacją i promocją polskiego dziedzictwa kulinarnego, w tym produktów lokalnych oraz działaniami na rzecz budowy rynku żywności regionalnej i tradycyjnej oraz ochrony bioróżnorodności na wsi, w tym szczególnie starych odmian roślin uprawnych i rodzimych ras zwierząt gospodarskich.
Inicjatorka i przewodnicząca Kapituły Krajowej ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy, odbywającego się od 2000 roku. Przewodnicząca Kapituły znaku gwarancyjnego „Jakość Tradycja” w notyfikowanym przez KE krajowym systemie jakości żywności. Członek Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członek Kapituły Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza. Redaktor naczelna magazynu „Smak i Tradycja”, wydawanego przez Polska Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.