Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Wieloletnie doświadczenie w branży spożywczej w obszarze jakości szeroko rozumianej, obejmującej badania, jakość produktów jak również systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności i pasz. Duże doświadczenie również w zakresie innych systemów zarządzania, w tym środowiskiem, zrównoważonym rozwojem w obszarze biokomponentów i paliw.

Obecnie zajmuje się jakością produktów spożywczych, paszowych oraz biokomponentów jak również systemami zarządzania, w tym Bezpieczeństwem Żywności i Pasz, zrównoważonym rozwojem w obszarze biokomponentów, w tym obliczaniem emisji CO2.