dr n. med., inż. Lucyna Pachocka – z wykształcenia jest żywieniowcem, dietetykiem, ekonomistą, a od 2013 r. menedżerem projektów badawczych. W Instytucie Żywności i Żywienia (IŻŻ) pełniła funkcję kierownika Poradni Dietetycznej a następnie kierownika Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki IŻŻ (OCD IŻŻ), była członkiem Panelu ekspertów ds. opracowywania stanowisk w dziedzinie żywności, żywienia, prewencji żywieniowej, dietetyki, leczenia żywieniowego i terapii chorób żywieniowych, ekspertem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, współwykonawcą projektu KIK/34, współrealizatorem Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, pn. „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2017”, współrealizatorem NPZ na lata 2016-2020 pn. Działania edukacyjne dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego – upowszechnianie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych” oraz zadania pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa dla pracowników administracji publicznej, cateringu. Obecnie jest współrealizatorem NPZ na lata 2021-2025 biorąc udział w zadaniu 8 pt. Szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością (pracodawcy, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy PIS) oraz liderem w realizacji Zad. 7 PIB dot. Określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach będąc współtwórcą opracowania pt. Rekomendacje jako podstawa naukowa do opracowania standardów żywienia w szpitalach (dla dorosłych) oraz opracowania pt. Rekomendacje jako podstawa naukowa do opracowania standardów żywienia dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży i w okresie laktacji przebywających w placówkach szpitalnych.
Jest autorem książki „Dna moczanowa”, autorem lub współautorem publikacji oryginalnych w czasopismach zagranicznych i krajowych, współautorem książek i rozdziałów w podręcznikach akademickich, autorem publikacji popularno – naukowych, materiałów dydaktycznych, opracowań specjalistycznych, nauczycielem akademickim, laureatką nagród m.in. nagrody zespołowej pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marka Krawczyka oraz nagrody za najlepszą pracę podczas V Zjazdu i XVII Międzynarodowej Konferencji PTŻDiP. Ponadto jest inicjatorką społecznej akcji profilaktyki „Cukrzyca. Wygrajmy razem” zorganizowanej przez kapitułę Nagrody Zaufania „Złoty Otis” 2012 w Polsce i na Ukrainie,
Lucyna Pachocka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki (w latach 1999-2008 pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Polskiego Towarzystwa Dietetyki, a w latach 2004-2008 była Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki, od 1994 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych będąc członkiem w Komisji Rewizyjnej, następnie członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (PTNŻ) a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego PTNŻ, członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki i członkiem Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN.