Dariusz Goszczyński od ponad 2 lat pełni funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz od września 2021 wiceprzewodniczącego zarządu AVEC (organizacja branżowa reprezentująca sektor drobiarski UE).

Przed objęciem funkcji w KRD-IG Dariusz Goszczyński związany był z sektorem bankowym, gdzie m.in. odpowiadał za tworzenie finansowych instrumentów wsparcia biznesu agro. Wcześniej Dyrektor Generalny KRD-IG pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Rynków Rolnych, Departamencie Promocji i Komunikacji oraz Departamencie Programowania i Analiz. Dariusz Goszczyński wspierał resort między innymi w tworzeniu systemów jakości oraz w promocji polskiej żywności na rynkach zagranicznych.

Wykształcenie zdobywał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz podczas studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył jako wykładowca w wielu seminariach i szkoleniach. Ukończył kurs dla audytorów zorganizowany przez Biuro Żywności i Weterynarii KE w zakresie certyfikacji i kontroli systemów jakości żywności w UE.

Dariusz Goszczyński ma doświadczenie zarówno w zakresie zbliżania ustawodawstwa krajowego do wymogów UE, jak i udziału w wielu projektach międzynarodowych. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach grup roboczych Rady UE. Podczas polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przewodniczył Grupom Roboczym odpowiedzialnym za Politykę Jakości Żywności i Politykę Promocji Żywności.

Jako międzynarodowy ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Dariusz Goszczyński współpracuje z wieloma krajami w zakresie wdrażania i rozwoju systemów jakości żywności, norm handlowych i polityki promocyjnej.