Urodzony 8 października 1952 w Stopnicy.

Polski polityk i ekonomista, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2001-2003 wiceminister rolnictwa. W latach 1997-2004 poseł na Sejm, deputowany do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku – V, VI, VII i VIII kadencji.

Od 1971 do 1977 działał w Związku Młodzieży Wiejskiej. W latach 1981-1982 był kierownikiem wydziału organizacyjnego Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1994 do 1998 pełnił funkcję dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

W latach 1997-2004 sprawował mandat poselski na Sejm III i IV kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2001 do 2003 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W latach 2003-2004 był obserwatorem w Europarlamencie. Po akcesji Polski do UE od maja do lipca 2004 był deputowanym V kadencji. W wyborach w tym samym roku został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego VI kadencji z ramienia PSL w okręgu krakowskim. Przystąpił do grupy Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa PE.

W 2009 skutecznie ubiegał się o reelekcję. W VII kadencji został członkiem frakcji chadeckiej, a także wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2014 ponownie zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego. W VIII kadencji został przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 bezskutecznie ubiegał się o reelekcję z list komitetu Koalicja Europejska jako reprezentant PSL.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku z ramienia PSL uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji.