Bronisław Wesołowski ukończył studia wyższe – specjalizacja; eksploatacja maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego. W ramach pogłębiania wiedzy odbył stypendia; USA na temat organizacji i zarządzania amerykańską gospodarką żywnościową oraz w Niemczech – reprywatyzacji i prywatyzacji gospodarki żywnościowej na przykładzie byłej NRD. Posiada jeszcze dodatkowo wykształcenie ekonomiczne, meteorologiczne oraz pożarnicze.
Pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Owocowo-Warzywnego oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Jego wiedza w zakresie technologii i ekonomiki prywatnego przetwórstwa żywności pozwoliła na szybki rozwój prywatnego przetwórstwa . Jako jeden z uczestników reformy gospodarczej przygotowywał a następnie uczestniczył we wprowadzonej od 01 stycznie 1989r. reformie gospodarczej zwanej potocznie „reformą Wilczka” Autor i współautor wielu opracowań i doniesień naukowych, związanych z gospodarka żywnościową. Współautor wdrożenia nowoczesnych technologii przetwórstwa żywności, np. ekstruzji na urządzeniach wytłaczająco -prażących oraz produkcji tortellini i ravioli opartej na włoskich liniach technologicznych, czy wyrobów piekarskich ze znacznym ograniczeniem cukru . Organizator europejskich i krajowych sympozjów, konferencji oraz imprez wystawienniczych i konkursów związanych z gospodarką żywnościową, a w szczególności prywatnego rodzimego przetwórstwa. Członek SITSpoż. od 1976 roku.