Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa), którą ukończyła z wyróżnieniem. W 2000 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczęła w 1983 roku. Od 1997 roku pracuje w Targach Kielce, pełniąc od początku do chwili obecnej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od lat skutecznie zarządza sferą ekonomiczno-finansową spółki, wdrażając nowatorskie działania, często wykraczające poza problematykę ściśle ekonomiczną. Wprowadzane rozwiązania w istotny sposób wpływają na poprawę funkcjonowania Targów Kielce, czego efektem są coraz lepsze wyniki finansowe. Stała poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych przyczynia się do dynamicznego rozwoju firmy.