Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2001 roku.