Sekretarz Generalny Stowarzyszenia KUPS. Obroniła pracę doktorską w SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii i Żywienia Człowieka, Biotechnologia oraz Wyższej Szkoły Biznesu NCU w Nowym Sączu.
Członek Rady Programowej DQS, Zespołu Technicznego DSK, Komitetu Technicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN), oraz Porozumienia Rolniczego przy MRiRW. Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych i popularnonaukowych.