Anna zajmuje się analizą rynku pod kątem automatyzacji systemów kontroli jakości w procesach produkcyjnych.