Anna zajmuje się analizą rynku pod kątem automatyzacji systemów kontroli jakości w procesach produkcyjnych. Absolwentka warszawskiej Akademii Rolniczej SGGW – Wydziału Technologii Żywności.