Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy Polska i Kraje Bałtyckie. Od 2016 roku efektywnie wdraża programy zapewniania jakości w fabrykach CCHBC. Głęboko wierzy, w budowanie kultury i bezpieczeństwa jakości.