mgr inż. Andrzej Starski – pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym. Specjalizuje się w badaniach żywności w kierunku zanieczyszczeń procesowych żywności, mikotoksyn i alkaloidów roślinnych. Dokonuje ocen ryzyka dla środków spożywczych z uwagi na występowanie zanieczyszczeń chemicznych żywności, zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o zanieczyszczeniach żywności. We współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym reprezentuje stronę polską w grupach roboczych Komisji Europejskiej, w tym grupie roboczej zajmującej się przepisami w zakresie zanieczyszczeń procesowych i środowiskowych żywności.