Od 2006 roku Prezes Zarządu Targów Kielce. Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora geologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przewodniczącym Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej, kanclerzem Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club, a także Członkiem Rady Głównej Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.
W latach 1993-2003 pracował w Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję prezesa. W latach 2003-2005 był organizatorem i dyrektorem Geoparku Kielce, pierwszej w Polsce instytucji promującej walory geologiczne miasta i tworzącej warunki do rozwoju turystyki.
W 1996 roku pełnił funkcję prezesa Centrum Targowego Kielce, dzisiejszych Targów Kielce. Jest jednym z twórców Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, sztandarowej imprezy targowej w Kielcach. W styczniu 2006 ponownie podjął wyzwanie zarządzania spółką Targi Kielce.
Andrzej Mochoń jest także wiceprezesem rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w latach 2010-2011 był jej szefem, uczestniczy w pracach UFI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Targów. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję prezesa CENTREXU – Europejskiego Stowarzyszenia Statystyki Targowej.