Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji oraz podyplomowych studiów w Graduate School of Banking w Colorado, USA i Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Studiów Prawniczych w zakresie Europejskiego Prawa Bankowego. Uzyskała także tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

Od ponad 20 lat związana z bankowością korporacyjną. Obecnie w Banku Pekao S.A. odpowiada za jeden z największych segmentów współpracy z klientami korporacyjnymi na rynku polskim.