Specjalistka w dziedzinie eksportu produktów spożywczych i finansów. Od 25 lat rozwija działy handlowe i realizuje strategie sprzedażowe przedsiębiorstw, zdobywając kilkakrotnie tytuły Gazeli Biznesu oraz Wybitny Eksporter. Prelegentka licznych krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, ekspertka i szkoleniowiec w Akademii Eksportera PAIH. Wyróżniona przez MRiRW odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

Mgr filozofii na kierunku bioetyka i ekologia człowieka na ATK w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej na kierunku „Rachunkowość i podatki” Akademii Coachingu Menedżerskiego oraz handlu i korespondencji w j. niemieckim w Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego w Warszawie.