Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i politologii. W latach 2008-2010 starszy specjalista w Krajowej Rady Izb Rolniczych, a od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw oraz Członka Zarządu. Od 2015 roku jednocześnie Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, z ramienia którego w latach 2015-2018 był Członkiem Zarządu Europejskiej Organizacji Producentów Oleju FEDIOL. Przez 2 kadencje Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Komisji Rewizyjnej Federacji Gospodarki Żywnościowej RP. Autor szeregu publikacji i artykułów z zakresu rolnictwa, energii odnawialnej, przemysłu spożywczego i biopaliw transportowych.