VIII edycja Kongresu
Bezpieczeństwa Żywności

"The Future Food"

III edycja Kongresu
Logistycznego

CSCMP CEE Supply Chain
Conference 2021

I edycja Kongresu Polskiej
Produkcji Podstawowej

"The Future Food"

18 Listopada 2021, Hotel Arche Krakowska 237

Jeden dzień, jedno miejsce,

trzy wydarzenia branżowe

Programy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się na stronach internetowych. W ramach jednego biletu uczestnik jednego wydarzenia będzie mógł korzystać z wykładów oraz paneli dyskusyjnych wszystkich trzech kongresów.

W przerwach istnieje możliwość zapoznania się z wystawcami i ich ofertą.